Protocol vanwege corona voor de Nederlandse bouwsector

Hoeveel bouwvakkers mogen er in de bus? Hoe kun je in de bus of op de bouwplaats 1,5 meter afstand houden? Het protocol Samen Veilig Doorwerken beantwoordt corona-vragen voor de bouwsector.

Advocaat
vrijdag 24 april 2020
Advocaat
vrijdag 24 april 2020

Spring snel naar:


Waarom een protocol over corona voor de bouw?

Volgens de richtlijnen van het RIVM moeten we 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Voor de (Nederlandse) bouwsector is dit erg lastig en soms zelfs onmogelijk. Het Protocol Samen Veilig Doorwerken geeft daarom instructies hoe men onderweg naar en eenmaal op het werk zoveel mogelijk de voorschriften kan naleven.

Het coronaprotocol voor de Nederlandse bouwsector concretiseert de maatregelen van het RIVM. Alles draait om het waarborgen van veiligheid en voldoende hygiëne. Bijvoorbeeld het regelmatig reinigen van apparatuur en zoveel mogelijk communiceren per telefoon. Daarnaast is het advies om in overleg met de opdrachtgever de nodige maatregelen te treffen.


Vervoer van en naar de bouwplaats: hoeveel bouwvakkers mogen er in een bus?

Branchevereniging Bouwend Nederland is in overleg met het Ministerie van BZ gegaan over vervoer van en naar de bouwplaats. Afgesproken is dat er in beginsel geen boetes meer worden uitgedeeld wanneer er twee personen in de bus zitten op minder dan 1,5 meter afstand.


De belangrijkste voorschriften uit het protocol:

Het coronaprotocol geeft de volgende belangrijke voorschriften:

 • Is het nodig om het werk met meerdere mensen te verrichten? Zo nee, werk dan alleen.
 • Kunnen mensen met eigen vervoer naar de bouwplaats komen? Zo ja, zorg dat dit wordt georganiseerd.
 • Is het gezamenlijk reizen onvermijdelijk, dan geldt het volgende:
  • Zorg voor goede ventilatie in de bus, zet een raam open
  • Zorg voor optimale hygiëne door gebruik van handgel en isopropyl-alcoholdoekjes en wegwerphandschoenen
  • Reinig regelmatig stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen et cetera
  • Ga telkens op dezelfde plek in de auto zitten.


Wat als iemand zich niet houdt aan het protocol?

Het protocol voor de bouwsector is geen wet of verbindend voorschrift. Het is een invulling van de geldende adviezen van het RIVM. Houd je je niet aan de voorschriften, dan loop je nog steeds het risico op een boete. Daarnaast heeft een aannemer in zijn rol van werkgever of opdrachtnemer een zorgplicht voor de veiligheid van zijn werknemers, onderaannemers en soms zelfs voor de door die laatste ingeschakelde ZZP’ers. Het is dus erg belangrijk om voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen op de bouwplaats.


Hulp nodig?

De bouwsector verwacht harde klappen als gevolg van het coronavirus. In de blog van onze collega Mirjam staan daarom een aantal tips om de negatieve gevolgen voor bouwprojecten zoveel mogelijk te beperken. Misschien heb je ook nog andere vragen. Mocht je daarover willen sparren, neem dan zeker contact met mij op.

Ook interessant