Recht op thuiswerken toch niet in de wet vastgelegd!

Advocaat
woensdag 27 september 2023

De verwachting was dat het thuiswerkrecht op 26 september jl. door de Eerste Kamer zou worden aangenomen. Maar ondanks dat de Tweede Kamer in juli de initiatiefwet nog met een overtuigende meerderheid van 125 zetels had aangenomen, heeft de Eerste Kamer tot ieders verrassing het wetsvoorstel verworpen. De reden? Een meerderheid van de Eerste Kamerleden vindt dat het recht op thuiswerken niet in de wet hoeft te worden vastgelegd. Er wordt niet tot nauwelijks geprocedeerd over de vraag of een werknemer thuis mag werken of niet. De gedachte is dat werkgevers en werknemers prima in staat zijn hier samen afspraken over te maken, zodat een recht niet hoeft te worden vastgelegd. Het wetsvoorstel werd wel betiteld als ‘een slechte oplossing voor een niet bestaand probleem’.

Is er momenteel dan geen enkele wettelijke basis voor een verzoek tot thuiswerken? Jawel, op grond van de Wet flexibel werken mag een werknemer nu ook al een verzoek doen om aanpassing van de arbeidsplaats. De werkgever mag dit verzoek afwijzen, na overleg met de werknemer. Met invoering van de initiatiefwet zou een werkgever dit verzoek enkel mogen afwijzen op basis van hele goede redenen, die schriftelijk onderbouwd moeten worden en ter toetsing aan een rechter kunnen worden voorgelegd. Zover komt het nu dus niet.   

Wil je meer weten over hoe om te gaan met wensen tot thuiswerken? Welke afspraken verstandig zijn om te maken met werknemers die willen thuiswerken? En welke gevolgen dit voor u als werkgever heeft ten aanzien van aansprakelijkheid? Liset helpt je graag verder.

Ook interessant