Het recht op vergetelheid

Betrokkenen hebben op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) rechten zoals het het recht op vergetelheid. We noemen dit ook wel het recht op gegevenswissing.

Advocaat & curator
vrijdag 19 mei 2017

Wat is het recht op vergetelheid?

Ja, je leest het goed: iedereen van ons heeft het recht om vergeten te worden. Nou ja. Zo lijkt het maar in werkelijkheid hebben we het over het ‘recht op gegevenswissing’. Wat betekent dit? Een betrokkene kan met dit recht bij de ondernemer aankloppen en verzoeken alle persoonsgegevens van hem of haar te verwijderen.

Openbaar gemaakte gegevens en het recht op vergetelheid

Heb je als ondernemer persoonsgegevens van de betrokkene openbaar gemaakt? Dan moet jij iedereen die als gevolg van jouw openbaarmaking deze gegevens heeft verkregen, informeren over de wens van de betrokkene: ‘Attentie: graag allemaal de koppeling naar, kopie of reproductie van deze persoonsgegevens verwijderen, alstublieft’. Hoogstwaarschijnlijk een (onmogelijke) omvangrijke klus! Hoe pak je dit nou aan?

Wanneer moet je gehoor geven aan een verzoek om vergeten te worden?

Gelukkig zijn er een aantal voorwaarden voordat je gehoor hoeft te geven aan een verzoek tot gegevenswissing. Een dergelijk verzoek van een betrokkene neem je in behandeling wanneer:

  • de gegevens die jij als ondernemer bewaart niet meer relevant zijn voor het doel waarvoor je ze in eerste instantie hebt verwerkt;
  • de toestemming voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens wordt ingetrokken door de betrokkene;
  • de betrokkene bezwaar heeft tegen de verwerking en dat meldt bij jou;
  • er sprake is van een onrechtmatige verwerking van gegevens;
  • je volgens de wet deze gegevens moet wissen;
  • het gaat om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar (zij kunnen op die leeftijd hoogstwaarschijnlijk de gevolgen van de verwerking nog niet inzien).

Daarnaast gaat deze plicht maar zover dat je als ondernemer redelijke maatregelen dient te treffen om bijvoorbeeld derden aan wie jij de persoonsgegevens openbaar hebt gemaakt, te informeren. Je houdt daarbij rekening met de mogelijkheden van de huidige technologie en de bijbehorende kosten om het informeren mogelijk te maken. Ook bestaan er nog een vijftal uitzonderingen op grond waarvan je de gegevens toch mag gebruiken (beknopt: noodzakelijkheid van de verwerking i.v.m. 1) vrijheid van meningsuiting en informatie: het recht om te herinneren, 2) wettelijke plicht, 3) redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, 4) wetenschappelijk of historisch onderzoek en 5) het kunnen instellen en onderbouwen van een rechtsvordering).

Tips voor ondernemers

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen dus begin alvast met het inzichtelijk maken welke gegevens je vastlegt, waarom je dit doet, aan wie je de gegevens verstrekt en hoe je als ondernemer zelf de gegevens kunt verwijderen alsook een oproep aan derden kunt doen die deze gegevens van jou hebben ontvangen.

Hulp nodig?

Wil je meer weten over dit onderwerp of wil je hier binnen jouw organisatie mee aan de slag? Neem dan contact op.

Ook interessant