Het standaardcontract: wanneer is gebruik (on)handig?

Een standaardcontract: je ziet hem vaak voorbij komen in de rechtspraktijk. Denk bijvoorbeeld aan de NVM-koopcontracten die je kunt gebruiken voor de aankoop van een huis. Of de standaardcontracten die steeds meer ondernemers googelen. Ze kunnen erg handig en kostenbesparend zijn. Maar een standaardcontract heeft niet alleen voordelen. In deze blog leg ik uit wanneer je wel en wanneer je vooral niet een standaardcontract moet gebruiken.

Advocaat
donderdag 4 juni 2020
Standaardcontract

Wanneer is een standaardcontract handig?

Als ondernemer verricht je veel transacties. Of het nou gaat om het verkopen van goederen, het verlenen van diensten of het aannemen van personeel. Daarbij maak je allerlei afspraken. Om achteraf discussie te voorkomen en de risico’s te beperken, is het goed om de afspraken op papier te zetten. Uiteraard raadpleeg je niet bij iedere transactie een jurist. Wanneer je een bepaalde overeenkomst (bijvoorbeeld koopovereenkomst) regelmatig sluit, is het nuttig om daar een standaardmodel voor te hebben. Het standaardmodel kun je steeds weer opnieuw gebruiken met af en toe een paar aanpassingen. Super handig dus!

Gebruik van standaardcontract gaat vaak mis bij belangrijke afspraken

Het gaat regelmatig mis wanneer er belangrijke afspraken op papier worden gezet en daarvoor een standaardcontract wordt gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de koop van onroerend goed, het oprichten van een vennootschap of een groot investeringsproject. Bij deze overeenkomsten is het vaak niet een invuloefening, maar is het belangrijk dat partijen er goed over nadenken welke afspraken ze willen maken en juist die afspraken op papier (laten) zetten. Wanneer in zo’n geval een standaardcontract wordt gebruikt, staan vaak de (bijzondere) afspraken die ze eigenlijk willen maken niet op papier, omdat het standaardcontract daar geen rekening mee houdt.

Een voorbeeld uit de praktijk

Onlangs meldde zich een ondernemer bij REIN die het niet eens kon worden met zijn medevennoot over de afwikkeling van de vennootschap (v.o.f.). Ze hadden een prachtig vennootschapscontract ondertekend. Probleem was dat het standaardcontract geen rekening hield met de branche waar de onderneming zich in begaf. Daarom kostte het achteraf veel tijd, geld en moeite om partijen weer bij elkaar te krijgen. Dit had voorkomen kunnen worden door van tevoren goed de afspraken op papier te zetten. De oprichting van je onderneming – en het bijkomende ondernemingsrecht – is veel te belangrijk om over te laten aan een standaardcontract!

Hulp nodig?

Goede advisering is belangrijk wanneer je gebruik wilt maken van standaardcontracten. Is het in dat geval wel verstandig? Laat goedkoop geen duurkoop worden! Bel of mail mij bij vragen of opmerkingen.

Ook interessant