De transitievergoeding: hoe werkt het?

De transitievergoeding is een vergoeding waar een werknemer recht op heeft als hij wordt ontslagen of als zijn arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. De transitievergoeding bestaat sinds 2015 en is bij de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gewijzigd. Een goed moment om na te gaan hoe de vergoeding precies werkt.

Jurist
woensdag 27 mei 2020

Wanneer recht op transitievergoeding?

Vroeger ontstond het recht op een transitievergoeding pas na 2 jaar dienstverband. Per 1 januari 2020 hebben werknemers echter al vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Het recht bestaat dus ook in geval van een tijdelijk arbeidscontract dat niet wordt verlengd.

Een werknemer heeft geen recht op een vergoeding als:

  • De werknemer zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen;
  • De werkgever hem ontslaat vanwege bedrijfseconomische redenen en de cao die van toepassing is een andere voorziening heeft;
  • De werkgever hem ontslaat omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  • De werknemer jonger is dan 18 jaar en niet meer dan 12 uur per week arbeid heeft verricht.

De hoogte van de vergoeding

De transitievergoeding is sinds de invoering van de WAB lager geworden. Oudere werknemers met een langdurig dienstverband hebben niet langer recht op een hogere vergoeding. Alle werknemers hebben nu recht op een derde maandsalaris per gewerkt jaar.

De vergoeding is (in 2020) maximaal € 83.000,-. Als de werknemer meer verdient dan €83.000,- per jaar, dan is de maximale vergoeding een jaarsalaris.

Aftrekbare kosten

De werkgever kan onder bepaalde voorwaarden gemaakte transitie- en inzetbaarheidskosten aftrekken van de transitievergoeding.

Transitiekosten zijn kosten die de werkgever maakt met het oog op de transitie van de werknemer naar een andere werkgever. Inzetbaarheidskosten zijn de kosten die de werkgever heeft gemaakt om een bredere inzet van de werknemer te bevorderen.

Voorwaarden voor het in mindering brengen van de kosten op de transitievergoeding:

Om de kosten in mindering te mogen brengen, moeten deze voldoen aan de volgende voorwaarden. De kosten:

  • moeten zijn gemaakt ten behoeve van de werknemer die de transitievergoeding ontvangt;
  • mogen alleen in mindering worden gebracht als ze in redelijke verhouding staan tot het doel waarvoor ze zijn gemaakt;
  • mogen alleen in mindering worden gebracht indien ze zijn gemaakt tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend.

De werknemer moet schriftelijk instemmen met het in mindering brengen van die kosten.

Ook recht op transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid?

Ook wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is geweest, heeft hij recht op een transitievergoeding. Sinds 1 april 2020 kan een werkgever die een transitievergoeding heeft betaald aan een werknemer die twee jaar ziek is, compensatie voor deze vergoeding aanvragen bij het UWV. Let op! Een werkgever kan ook compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die vóór 1 april 2020 zijn betaald aan langdurig zieke werknemers. Deze aanvraag moet voor deze gevallen binnen 6 maanden na 1 april 2020 (dus vóór 1 oktober 2020) zijn gedaan. Voor nieuwe gevallen geldt dat de aanvraag binnen 6 maanden na betaling van de transitievergoeding moet zijn ingediend.  

Hulp nodig?

Heb je een vraag op het gebied van het arbeidsrecht? Neem dan contact op met één van onze specialisten. Wij helpen je graag verder!

Ook interessant