VAN IDEE NAAR STARTUP, GEBRUIK SLICING PIE!

Entrepeneurship is in. Steeds meer jonge mensen, maar ook mensen met werkervaring gaan voor zichzelf beginnen of lopen rond met een prachtig idee. Huidige startups kennen echter een heel ander DNA dan de vroegere startups. Startups worden vaak anders gefinancierd en mensen die er een bijdrage aan leveren worden vaak anders beloond. Advocaat en curator Jeroen Sprangers legt uit hoe je dat in goede banen leidt.

In het huidig bankenklimaat is het niet meer aan de orde om met een prachtig idee onder de arm een afspraak te maken met de lokale accountmanager. Je zult de startup grotendeels zelf moeten financieren, zo nodig met funding van anderen.

 

Gelukkig is er aan creativieteit geen gebrek. Een goede idee vindt altijd zijn weg naar een succesvolle startup. Soms via de creatieve processen, geleerd bij een StartupWeekend, geïnspireerd bij het Launch Café of ondersteund door prachtige initiatieven als NL Innovators, maar eigenlijk altijd door een vorm van crowdfunding. Crowdfunding varieert immers van een lokale ondersteuning door vrienden en familie tot professioneel geleide digitale platforms.

 

Misschien wel de grootste hobbel om te overkomen ziet op de beloning voor de inspanningen die de verschillende betrokkenen hebben verricht. De verdeling van aandelen is meestal  het gevoeligste onderwerp. Degene met het oorspronkelijke idee vindt dat zonder zijn ei geen kip geboren kan worden. De financierder vindt vaak dat zonder zijn geld en middelen het ei nooit gelegd had kunnen worden. Deze kip/eis-discussie kan vervolgens gevoerd worden met een iedereen die een (onmisbaar?) steentje heeft bijgedragen aan de uiteindelijke startup.

 

Mike Moyer, entrepeneur en docent aan Northwestern University te Chicago, draagt prachtige oplossingen aan in zijn boek, Slicing Pie: How to Fund Your Company without Funds. In het Nederlands is dit boek te bestellen op Lulu.com. Mike gaat uit van drie belangrijke principes:

 

1) een idee is niets waard zonder uitvoering;

2) eerlijkheid duurt het langst;

3) je kunt bijdragen aan de startup in allerlei vormen.

 

Iedere investeerder zal het eens zijn met het eerste principe. Hoe graag je het idee ook het belangrijkste wilt vinden, een idee zonder uitvoering is niets waard. Zelfs in het auteursrecht is besloten dat een idee zelf niet beschermbaar is, slechts de uitvoering ervan. In de praktijk gaat het erom of mensen ook daadwerkelijk voor de uitvoering van je idee willen betalen.

 

Eerlijkheid duurt het langst werkt uiteindelijk ook het beste in zaken doen. Als iemand een groter aandeel krijgt dan de waarde die hij feitelijk binnen de startende onderneming heeft ingebracht, gaat dat leiden tot irritatie. Hetzelfde geldt als iemand veel minder aandeel verkrijgt voor zijn inspanningen. Uiteindelijk zal ervoor gezorgd moeten worden dat iedereen krijgt wat hij verdient in relatie tot wat hij heeft ingebracht.

 

Deze inbreng kan op allerlei wijzen plaatsvinden. Of het nou tijd, geld, een mooie werkruimte, voorraden, machines, relaties of intellectueel eigendom betreft.

 

Laat je niet afschrikken door het spannende containerbegrip ‘crowdfunding’. Het is makkelijker dan gedacht om mensen om je heen bij te laten dragen aan de ontwikkeling van je ideeën naar een startup door inbreng van allerhande inspanningen of goederen. Zorg er wel voor dat je tijdig met elkaar afspreekt volgens welke methodiek deze verschillende soorten inbreng worden gewaardeerd als het uiteindelijk komt tot een succesvolle startup. Leg ook duidelijk vast hoe om te gaan met de intellectuele eigendomsrechten, die mogelijk binnen dit creatieve proces ontstaan. REIN kan en wil je hier graag bij helpen.

Ook interessant