Veel belastingschulden en een faillissement voorkomen?

Heeft jouw bedrijf te veel (belasting)schulden, maar is de onderneming nog wel levensvatbaar? Dan het belangrijk om op korte termijn actie te ondernemen. Tot 1 april 2024 is de verdubbelingseis losgelaten en accepteert de fiscus bij sanering een uitkeringspercentage dat gelijk is aan die van gewone crediteuren.

Veel ondernemers zijn door corona en oplopende belastingschulden in het nauw gekomen. Onder druk van deze schulden lijkt stoppen voor een ondernemer soms de enige uitweg. Hierdoor gaat er veel kennis, ervaring en werkgelegenheid verloren. Dat is zonde en ook zeker niet altijd nodig.

Advocaat & curator
dinsdag 25 juli 2023
herstructureren

Saneren

Saneren kan voor bedrijven een uitkomst zijn. Doordat schulden worden kwijtgescholden wordt de aflossingsdruk verlicht en wordt het bedrijf weer gezond. In ruil voor een gedeeltelijke uitbetaling wordt de schuld kwijtgescholden. Allereerst wordt gekeken of schuldeisers vrijwillig met de sanering akkoord gaan (buitengerechtelijk akkoord). Mochten niet alle schuldeisers akkoord gaan, dan kunnen ze via een WHOA-traject gedwongen worden.

Tijdelijke instructie saneringen

De Belastingdienst toetst saneringsvoorstellen op grond van interne beleidsregels, de Tijdelijke instructie saneringen. Daarin worden diverse voorwaarden gesteld. Eén van de eisen is dat de onderneming – na sanering – levensvatbaar is. Een andere eis is dat de Belastingdienst tenminste het dubbele uitkeringspercentage wil ontvangen dan gewone (concurrente) crediteuren krijgen. Bied je een gewone schuldeiser 10% aan? Dan wil de fiscus 20% hebben.

Verdubbelingseis tijdelijk losgelaten

Tot 1 april 2024 accepteert de fiscus een uitkeringspercentage dat gelijk is aan die van de gewone crediteuren. Dus de verdubbelingseis is tijdelijk losgelaten. Dit biedt veel meer mogelijkheden om een (buitengerechtelijk) akkoord met de crediteuren te bereiken. Onderneem dus op tijd actie!

Wij hebben veel ondernemers en bedrijven geholpen bij het saneren van de schulden. Deze bedrijven kunnen weer verder, waardoor kennis, werkgelegenheid en ervaring wordt behouden.

Quickscan

Wij hebben een QuickScan ontwikkeld waarin wij een korte analyse kunnen maken over de mogelijkheden voor uw onderneming in zwaar weer. Na de analyse kunnen wij u juridisch en fiscaal verder begeleiden.

Voor een QuickScan kunt u contact opnemen met:

Peter van Rossum (advocaat & curator): 06 54 36 66 91

Jeroen Sprangers (advocaat & curator): 06 55 38 21 03

Ralf Herbers (fiscalist en financieel adviseur): 06 39 56 66 67

Ook interessant