VENNOTEN AANSPRAKELIJK VOOR OUDE SCHULDEN

Voorkom aansprakelijkheid

Onlangs heeft onze hoogste rechter uitgemaakt dat vennoten van een vennootschap onder firma (v.o.f.) en een commanditaire vennootschap (c.v.) ook aansprakelijk zijn voor oude schulden. Wanneer je dus toetreedt tot een vennootschap, kun je ook aansprakelijk worden gesteld voor schulden die je medevennoten in het verleden hebben gemaakt, zonder dat je er toen bij was. Hoe zit dat precies? Advocaat Nico Bouwman legt uit.

 

Aansprakelijkheid voor schulden

 

Wanneer je een v.o.f. aangaat met medevennoten, ben je hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die de vennootschap aangaat. Wanneer bijvoorbeeld een medevennoot (bevoegd) een auto koopt op naam van de vennootschap, kan de autoverkoper jou als individuele vennoot voor de gehele aankoopprijs aanspreken. Dit heet hoofdelijke aansprakelijkheid. Jij moet dan zelf maar zien hoe je de betaling aan de autoverkoper op je medevennoten verhaalt (regres). Dit levert dus een sterk recht op voor schuldeisers van de vennootschap.

 

In het geval van een c.v. geldt dat elke beherende vennoot hoofdelijk aansprakelijk is voor de verplichtingen van de vennootschap. Het verschil met een v.o.f. is dat een c.v. behalve de gewone vennoten (de ‘beherende’ vennoten) ook nog een of meerdere stille vennoten heeft. De stille vennoten brengen geld in de c.v. in, maar bemoeien zich niet met de verdere gang van zaken van de onderneming. De stille vennoten lopen enkel het risico hun ingebrachte kapitaal te verliezen. Voor de schulden van de c.v. zijn zij alleen hoofdelijk aansprakelijk als zij zich toch bemoeien met de gang van zaken in de onderneming of als hun naam gebruikt wordt in de c.v.

 

Oude schulden

 

Tot nu toe ging men er in de literatuur vanuit dat de vennoten niet hoofdelijk aansprakelijk waren voor de oude schulden. De Hoge Raad heeft nu uitdrukkelijk uitgemaakt dat de vennoten wel aansprakelijk zijn voor oude schulden. Wanneer een vennoot dus toetreedt tot de vennootschap, kan hij ook door een schuldeiser worden aangesproken voor schulden die voor zijn toetreden zijn ontstaan! Dit levert dus enorme risico’s op voor iemand die tot een bestaande vennootschap toetreedt.

 

Tip!

 

Daarom is het voor iedere ondernemer van het grootste belang dat hij goed onderzoekt welke schulden er zijn, voordat hij de onderneming overneemt of voordat hij tot de vennootschap toetreedt! Om te voorkomen dat de nieuwe vennoot op moet draaien voor oude schulden, is het verder belangrijk om duidelijk in een overeenkomst op te laten schrijven wie voor welke schuld verantwoordelijk is. Op die manier kun je veel problemen voorkomen!

 

Meer weten? Bel of mail vrijblijvend met contractendeskundige Nico Bouwman via 0592 345 188 of bouwman@rein.nl.

Ook interessant