Recht op vergetelheid: Vergeten worden door Google

Bijna iedereen heeft het wel eens geprobeerd: je eigen naam intypen op Google om te kijken welke zoekresultaten dat oplevert. In sommige gevallen levert dat informatie op waar je absoluut niet blij mee bent. Denk aan vervelende foto’s uit het verleden, schunnige teksten die je in een wilde bui op het internet slingerde of een publicatie over jou die bepaald geen goede indruk maakt.

Advocaat
vrijdag 11 augustus 2017
recht op vergetelheid

Google Spain Arrest: “Right to be forgotten” 

In zulke gevallen zou je willen dat je dergelijke resultaten zou kunnen laten verwijderen uit de zoekresultaten. Het goede nieuws is, dat dit sinds enkele jaren soms mogelijk is. In 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Google Spain arrest het “right to be forgotten” geïntroduceerd: het recht om vergeten te worden. De zaak was aangespannen door meneer Costeja, die bij het intypen van zijn eigen naam op Google krantenartikelen tegenkwam waar hij last van had. Het ging om artikelen waarin werd geschreven over de verkoop per opbod van zijn panden, omdat hij schulden had.

Belangenafweging: Het belang van de betrokkene vs het belang van internetgebruikers

Costeja wendde zich tot Google met het verzoek de zoekresultaten niet langer te laten verschijnen bij het zoeken op zijn naam; Google wees dit verzoek af. De zaak kwam voor de Spaanse rechter en deze legde de zaak voor aan het Hof van Justitie van de EU. Het Hof stelde dat Google bij het binnenkomen van een verzoek tot verwijdering, zoals dat van meneer Costeja, een belangenafweging moet maken tussen het (privacy)belang van de betrokkene en het belang van internetgebruikers om die informatie te kunnen vinden. Laatstgenoemd belang is groter wanneer de informatie van belang kan zijn voor het publieke debat en neemt vaak weer af naarmate de jaren verstrijken.

Verzoek om vergeten te worden bij Google

Als gevolg van de uitspraak biedt Google de mogelijkheid om via dit formulier een verzoek om “vergeten te worden” in te dienen.  Valt de belangenafweging uit in het voordeel van degene die het verzoek heeft ingediend? Dan zal Google ervoor zorgen dat het zoekresultaat voortaan niet meer verschijnt. Echt verwijderd van het internet is de pagina niet, slechts de koppeling via Google naar de internetpagina wordt verwijderd, de internetpagina zelf blijft bestaan.

Autoriteit persoonsgegevens (AP) inschakelen

Google houdt dus het heft in handen: zij zijn degene die beslissen in wiens voordeel de belangenafweging uitvalt. Ben je het niet eens met het oordeel van Google? Dan zal je moeten procederen bij de rechter, waar mensen soms met succes hun verwijderingsverzoek alsnog gehonoreerd zien. Een andere optie is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) inschakelen, die voor je kunnen bemiddelen. De AP heeft dit sinds de uitspraak van het Hof al meer dan 50 keer gedaan, en vaak met succes.

Een verwijderingsverzoek indienen bij Google is dus een reële optie als je onprettige berichten over jezelf vindt op Google. Wijst Google je verzoek af en heb je echt last van de publicatie, dan kun je de AP inschakelen of besluiten te procederen.

Heb je vragen over het indienen van een verwijderingsverzoek of wil je hier meer over weten? Bel of mail gerust!

Ook interessant