Verstrekkende uitbreiding ketenaansprakelijkheid

Advocaat
dinsdag 13 oktober 2015

Verstrekkende uitbreiding ketenaansprakelijkheid
Opdrachtgever nu ook aansprakelijk voor volle loon werknemers van opdrachtnemer! Op 1 juli 2015 is er voor ondernemers en werknemers een belangrijke wijziging ingegaan die tot grote claims kan leiden. Wanneer je als bedrijf een opdrachtnemer inschakelt en de opdrachtnemer betaalt het loon van haar werknemers niet (volledig), kan de werknemer vanaf 1 juli 2015 ook de opdrachtgever aanspreken voor het (volle) loon! Hoe je dit kunt voorkomen, legt advocaat Rima Jengibarjan uit.

Wanneer je als bedrijf (opdrachtgever) een ander bedrijf (opdrachtnemer of aannemer) inschakelt voor werkzaamheden, komt het vaak voor dat de werkzaamheden feitelijk worden uitgevoerd door werknemers van de opdrachtnemer. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een pand door een aannemer, ontwikkelen van software door een ICT-leverancier, schoonmaken van een pand door een schoonmaakbedrijf etc. Wanneer een werknemer zijn volledige loon niet uitbetaald krijgt door zijn werkgever (in dit geval de opdrachtnemer), kan de werknemer niet alleen de werkgever aanspreken, maar ook de opdrachtgever! Ook kunnen in bepaalde gevallen andere opdrachtgevers in de (mogelijke) keten worden aangesproken.

Wanneer jouw opdrachtnemer failliet gaat, en de lonen zijn niet uitbetaald, dan zullen de werknemers in eerste instantie aankloppen bij het UWV. Het UWV betaalt dan – kort gezegd – de lonen van maximaal 13 weken voorafgaand aan het faillissement uit. Omdat dit loon eigenlijk door de (failliete) opdrachtnemer had moet worden betaald, gaat de loonvordering van de werknemer over op het UWV. Het UWV kan dan vervolgens voor deze uitbetaling aan werknemers weer aankloppen bij de opdrachtgever! Wanneer je veel en/of grote opdrachten wegzet als bedrijf, loop je dus sinds 1 juli 2015 een groot risico op dergelijke claims van werknemers of het UWV.

Je kunt dergelijke claims in een groot aantal gevallen voorkomen, door steeds de juiste acties uit te voeren. Kort gezegd komt dit neer op 1) het sluiten van goede contracten en 2) adequaat optreden bij signalen van onderbetaling. Van een groter bedrijf worden meer inspanningen verwacht dan van een kleiner bedrijf.

Allereerst is het dus belangrijk dat je jouw contracten bij laat werken. Daarin moet ondermeer komen te staan dat de opdrachtnemer het loon aan zijn werknemers moet uitbetalen, hij mee moet werken aan onderzoeken bij signalen van misstanden en hij jou als opdrachtgever vrijwaart voor loonclaims.

Vervolgens moet je goed van tevoren bedenken wat je gaat doen als bedrijf (opdrachtgever) wanneer je signalen van misstanden ontvangt. Wanneer je dat nog moet bedenken op het moment dat zo’n geval zich voor doet, ben je waarschijnlijk al te laat.

Ieder bedrijf dat regelmatig opdrachten wegzet bij andere bedrijven, moet dus aan de bak! Dat zijn zeker niet alleen aannemers in de bouw, maar ook ICT’ers, schoonmaakbedrijven, vereniging van eigenaars etc. Zorg er in ieder geval voor dat jouw algemene voorwaarden worden bijgewerkt, zodat je in een voorkomend geval de aansprakelijkheid zo veel mogelijk kunt afweren.

Bel gerust met Rima Jengibarjan als je vragen hebt. Zij legt je graag uit hoe het werkt.

P.S. De Wet Aanpak Schijnconstructies (die vanaf 1 juli 2015 geldt), brengt nog veel meer verplichtingen voor bedrijven met zich mee. Vanwege de beperkte omvang is daar in dit artikel niet bij stil gestaan. Laat je gerust bijpraten door REIN.

Ook interessant