Arbeidscontract voor bepaalde tijd? Voorkom stilzwijgende verlenging

Het is belangrijk om goed in de gaten te houden op welke datum het arbeidscontract voor bepaalde tijd precies eindigt. Als een werknemer na de einddatum gewoon weer op het werk verschijnt en arbeid verricht, dan kan dit de werkgever duur komen te staan. Dat is nogmaals bevestigd door het Gerechtshof Den Bosch.

Advocaat
vrijdag 10 juli 2020
Stilzwijgende verlenging van arbeidscontract voor bepaalde tijd

Wat is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Veel werkgevers gebruiken het arbeidscontract voor bepaalde tijd. Vaak krijgt een werknemer eerst een contract voor de duur van een half jaar of een jaar krijgt aangeboden. Daarna sluiten werkgever en werknemer eventueel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Het kenmerk van een contract voor bepaalde tijd is dat deze van rechtswege eindigt na het verstrijken van de contractsduur. Met andere woorden: een werkgever hoeft in beginsel geen handelingen te verrichten om deze arbeidsovereenkomst te laten eindigen. In beginsel…. want opletten is geboden!

Stilzwijgende verlenging

In een zaak van het Gerechtshof Den Bosch was sprake van stilzwijgende verlenging. Werkgever en werknemer hadden een arbeidsovereenkomst gesloten voor de duur van 6 maanden, ingaande op 12 september 2011. De arbeidsovereenkomst zou dus van rechtswege eindigen op 11 maart 2012. Op 12 maart 2012 verschijnt de werknemer gewoon weer op zijn werk en verricht zijn arbeid. Pas om 15.00 uur geeft werkgever aan werknemer een brief. In de brief bevestigt hij dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op 12 maart 2012.

De werknemer is het hier niet mee eens en stelt dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd stilzwijgend is verlengd. Hij vordert loon. Hij doet daarbij een beroep op artikel 7:668 lid 1 BW. Dit wetsartikel bevat, kort gezegd, de de regel dat wanneer werkgever en werknemer zonder tegenspraak een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voortzetten, deze voor dezelfde tijd, maar ten hoogste voor 1 jaar, op de vroegere voorwaarden wederom is aangegaan. Dit zou voor werknemer betekenen dat hij een 2e arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kreeg met een duur tot 11 september 2012.

Het Hof volgde de stelling van de werknemer. Doordat werkgever de werknemer een dag na het einde van zijn contract tot het werk had toegelaten en zijn werkzaamheden had laten verrichten, mocht de werknemer erop vertrouwen dat zijn arbeidsovereenkomst stilzwijgend was verlengd. Dat de werkgever zich in een dag had vergist, was spijtig voor de werkgever, maar dient voor zijn rekening te blijven.

Tips voor de praktijk

Houd als werkgever goed in de gaten wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt. Stel de werknemer vooraf schriftelijk op de hoogte van het niet-verlengen van zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Zo voorkom je dat de werknemer een beroep doet op artikel 7:668 lid 1. Er is dan immers geen verlenging zonder tegenspraak tot stand gekomen. Ben je dit als werkgever vergeten? Zorg er dan voor dat je de werknemer niet meer toelaat tot de werkzaamheden. Op deze manier wordt de indruk dat je de arbeidsovereenkomst wilt voortzetten niet gewekt.

Advies over arbeidscontract voor bepaalde tijd

Heb je vragen over dit onderwerp of arbeidsrecht? Ik help je graag verder. Neem dus gerust contact met mij op.

Ook interessant