Belasting bij een eenmanszaak versus een B.V.: wat is het verschil?

Een ondernemer staat aan het begin van zijn ondernemerscarrière voor een belangrijke keuze: in welke rechtsvorm ga ik mijn bedrijf beginnen? Vaak twijfelt hij tussen een eenmanszaak en een B.V. De wijze van belasting speelt een belangrijke rol bij de keuze. In dit artikel leg ik daarom uit hoe het zit met de belasting van winsten voor zowel een eenmanszaak als een B.V. Eerder schreef ik al een blog over de omzetting van een eenmanszaak naar een B.V.

Fiscalist en financieel adviseur
dinsdag 27 oktober 2020
Belasting eenmanszaak versus B.V.

Belasting van winst bij een eenmanszaak

Om een goed beeld te krijgen van de verschillen in belasting tussen de eenmanszaak en de B.V., behandel ik eerst de winstbelasting van een eenmanszaak.

Men belast winsten van de eenmanszaak met inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting kent per 2020 twee verschillende schijven. Er geldt een tarief van 37.35% voor winsten tot een bedrag van €68.508. Een tarief van 49,50% geldt voor winsten die daarboven komen.

De eenmanszaak kan (als IB-ondernemer) gebruik maken van de ondernemersaftrek. Deze aftrek geschiedt vóór de toepassing van bovengenoemde tarieven.

Ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek zorgt er voor dat er uiteindelijk een lager winstbedrag wordt belast. Binnen de ondernemersaftrek zijn er verschillende aftrekposten. Allereerst de zelfstandigenaftrek. Ten tweede de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Ten derde de meewerkaftrek. Tot slot zijn er nog de stakingsaftrek en de MKB-winstaftrek. Ik behandel deze aftrekposten hieronder in het kort.


Zelfstandigenaftrek

Ten eerste kan je gebruik maken van de zelfstandigenaftrek. Deze aftrek bedraagt € 7.030 (2020). Voor starters wordt deze aftrek verhoogd met € 2.123 (2020).
Als je gebruik wil maken van de zelfstandigenaftrek, dan moet je wel aan het zogeheten urencriterium voldoen. Dat betekent dat er in een kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan de onderneming moeten worden besteed.

Speur- en ontwikkelingsaftrek

Ten tweede kan een ondernemer met een zogeheten speur- en ontwikkelingsverklaring (S&O-verklaring) een aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk krijgen. Daarvoor moet hij wel 500 uren besteden aan dit type werk. De aftrek bedraagt dan € 12.980 (2020). Voor starters die in één of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren niet als ondernemer kwalificeerden, en in deze jaren maximaal 2 jaren een S&O-verklaring hadden, wordt de aftrek verhoogd met € 6.494 (2020).

Als je meer wil weten over de WBSO, klik dan hier.

Meewerkaftrek

Ten derde kan een meewerkende partner van een ondernemer gebruik maken van de meewerkaftrek. Dit kan wanneer hij voor de werkzaamheden geen vergoeding ontvangt. Afhankelijk van de uren die de partner meewerkt, bedraagt de aftrek tussen de 1,25% tot 4% van de winst.

Stakingsaftrek

Als vierde kan een ondernemer stakingsaftrek toepassen. Als men de onderneming staakt, dan is de winst die daarmee wordt behaald belast. Door de stakingsaftrek kan maximaal een bedrag ad € 3.630 (2020) worden vrijgesteld.

MKB-winstvrijstelling

Tot slot kan elke IB-ondernemer gebruik maken van de MKB-winstvrijstelling. Daarmee is 14% van de winst minus de ondernemersaftrek vrijgesteld van inkomstenbelasting.


Belasting van winst bij een B.V.

De vennootschapsbelasting is de belasting die men moet afdragen bij de winst van een B.V. Ook hiervoor gelden verschillende tarieven. Een tarief van 16,5% (2020) geldt namelijk voor de eerste € 200.000 winst. Het bedrag daarboven wordt belast tegen 25% (2020).

Vervolgens wordt de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders van de B.V. Daarvoor gebruikt men een dividenduitkering. In principe is hierover 15% dividendbelasting verschuldigd.

De dividendbelasting is echter een voorheffing op de aanmerkelijk belangheffing (box 2 inkomstenbelasting) bij de aandeelhouder. De voordelen die toekomen aan de aandeelhouder worden met 26,25% belast (2020). De betaalde dividendbelasting wordt dan verrekend met de aanmerkelijk belangheffing.

Een voorbeeld van belasting bij een eenmanszaak versus een B.V.

Ter illustratie geef ik hierbij een voorbeeld. Stel dat een eenmanszaak en een B.V. een winst van € 100.000 behalen. De eenmanszaak is een startende ZZP’er die aan het urencriterium voldoet en de B.V. bestaat alleen maar uit de directeur-grootaandeelhouder. De belastingheffing daarvan ziet er als volgt uit.

Eenmanszaak

Winst

Af: zelfstandigenaftrek

Af: MKB-winstvrijstelling

Belastbare winst

Eerste schijf:

Tweede schijf:

Totale belastingdruk:

€ 100.000

  – € 9.153

– € 12.719

€ 78.128

€ 68.508 * 37,35% =        € 25.588  

€ 9.620 * 49,50% =          € 9.620

€ 35.178

B.V.

Winst = belastbare winst              € 100.000

Vennootschapsbelasting               – € 16.500

Dividendbelasting                           – € 12.525

Aanmerkelijk belangheffing         – € 9.394

Totale belastingdruk:                     € 38.419

Andere aspecten die de belasting bij een eenmanszaak en een b.v. beïnvloeden

In dit artikel gaf ik simpel weer hoe de belasting van een eenmanszaak enerzijds en een B.V. anderzijds verschilt. Let echter op: ook andere aspecten hebben invloed op de belastingdruk. Denk hierbij onder andere aan het loon dat wordt uitgekeerd aan een directeur-grootaandeelhouder en de opbouw van pensioenen. Deze zijn vanwege de overzichtelijkheid in het voorbeeld niet meegenomen.

Hulp nodig?

Welk type belastingheffing voordeliger is voor jouw onderneming, hangt erg af van het concrete geval. Daarom kun je je hierover het best laten voorlichten door een fiscalist.

Heb je hulp nodig bij het maken van een keuze? Ik help je graag verder. Neem dus gerust contact met mij op.

Rob Beukema

Fiscalist en financieel adviseur

Ook interessant