DE arbeidsrechtelijke praktijk. Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag: wat is er gewijzigd?

Iedere maand neemt team arbeidsrecht je mee in wat zij zoal tegenkomen in de dagelijkse praktijk. Deze maand zal Marco Fennema je meenemen in de recente ontwikkelingen rondom de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). 

Advocaat
donderdag 18 januari 2024
Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag

Vanaf 1 januari 2024 is de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag gewijzigd. De wetswijziging betekent de invoering van het wettelijk minimumuurloon en het einde van het vaste minimum dag-, week- en maandloon voor werknemers. Welke gevolgen hebben de wijzigingen voor werkgevers en werknemers?

Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag vóór 1 januari 2024

Onder de ‘oude’ wet was het minimumloon op basis van een voltijds dienstverband gelijk, ongeacht of er 36, 38 of 40 uur per week werd gewerkt. Bij een 36- of 38-urige werkweek was hetzelfde minimumloon van toepassing als bij een 40-urige werkweek. Het feitelijke uurloon bij een 40-urige werkweek was lager dan bij een 36- of 38-urige werkweek, omdat er meer uren werden gewerkt voor eenzelfde minimumloon. 

De WML kent aan de werknemer ook een wettelijke aanspraak op vakantiebijslag toe. De vakantiebijslag bedraagt minimaal 8% van het bruto jaarsalaris en de uitbetaling hiervan vindt meestal eenmaal per jaar (in juni) plaats, tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt.

Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag vanaf 1 januari 2024

Werknemers hebben vanaf 2024 recht op een gelijk minimumuurloon, ongeacht of zij in deeltijd of voltijds werken. Dit heeft tot gevolg dat de omvang van het voltijds dienstverband (bijvoorbeeld een 36-, 38- of 40-urige werkweek) invloed heeft op de hoogte van het loon van de werknemer.

De hoogte van het wettelijk minimumuurloon is ontstaan uit het huidige minimummaandloon bij een voltijds dienstverband van 36 uur. Voor werknemers met een minimumloon en een voltijds dienstverband van meer dan 36 uur per week leidt de wetswijziging dus tot een loonsverhoging. Hoe meer uren de werknemer werkt, hoe hoger het loon van de werknemer. En hoe hoger het loon, hoe hoger ook de vakantiebijslag van de werknemer.

Hoogte minimumuurloon 2024

Voor werknemers vanaf 21 jaar en ouder geldt een minimumuurloon van €13,27 bruto per uur, exclusief vakantiebijslag. Voor werknemers tussen de leeftijd 15 tot en met 20 jaar geldt een lager minimumjeugduurloon exclusief vakantiebijslag. Hoe jonger de werknemer, hoe lager het minimumuurloon. Vanaf het moment dat de werknemer een jaar ouder wordt is de werkgever verplicht een hoger minimumjeugduurloon uit te betalen. Het minimum(jeugd)uurloon wordt ieder jaar in januari en in juli geïndexeerd.

Let op: als je als werkgever het minimumloon toepast dan moet dit nu worden berekend op basis van het minimumuurloon. Hoe het minimumuurloon precies berekend moet worden is onder meer afhankelijk van de vraag of het loon per week, per vier weken of per maand wordt uitbetaald.

Vaste beloning per maand?

Het blijft voor werkgevers mogelijk om afspraken te maken over een vaste beloning per maand, met werknemers die een (gemiddelde) vaste arbeidsomvang per week of per maand hebben. De vaste beloning per maand moet gebaseerd zijn op het minimumuurloon. Een vast maandbedrag op basis van het nieuwe minimumuurloon wordt mede berekend op basis van het aantal werkbare dagen per jaar. Hieronder volgt een rekenvoorbeeld voor een werknemer van 19 jaar met een 38-urige werkweek, van maandag tot en met vrijdag:

  • aantal werkbare dagen 2024: 262 dagen
  • aantal arbeidsuren per dag: 7,6 uur
  • aantal arbeidsuren in 2024: 262 * 7,6 = 1965 uur
  • minimumuurloon: €7,96 per uur

Het vaste maandbedrag op basis van het minimumuurloon is dan als volgt; aantal arbeidsuren 2024 : 12 maanden * minimumuurloon = € 1303,45.

Houd bij de berekening van het vaste maandbedrag rekening met de indexatie van het minimumuurloon op 1 juli. Vanaf die datum geldt namelijk een hoger minimumuurloon voor de werknemer.

Kortom

Vanaf 1 januari 2024 is de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag ingrijpend gewijzigd. Heb je vragen over deze wijzigingen of over de berekening van het minimumuurloon? Stel ze gerust aan Marco Fennema of één van onze andere collega’s van team arbeidsrecht.

Ook interessant