Het concurrentiebeding wordt aangescherpt: werkgevers opgelet!

Iedere maand neemt team arbeidsrecht je mee in wat zij zoal tegenkomen in de dagelijkse praktijk. In deze column zoomt Marco in op het aangescherpte concurrentiebeding.

Op vrijdag 1 maart 2024 heeft de Ministerraad namelijk ingestemd met het Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding. Met dit wetsvoorstel worden de mogelijkheden om een concurrentiebeding overeen te komen met een werknemer behoorlijk beperkt.

Advocaat
donderdag 14 maart 2024
concurrentiebeding

Het concurrentiebeding

Naar schatting is meer dan een derde van alle werknemers in Nederland gebonden aan een concurrentiebeding. Dit is een beding waarbij het een werknemer verboden wordt om na het einde van zijn arbeidsovereenkomst soortgelijke werkzaamheden te verrichten bij een concurrent van werkgever of als ondernemer. Het doel van de werkgever is om hiermee bijvoorbeeld klantgegevens, bedrijfsgeheimen of bestanden te beschermen. Een werknemer waarmee een concurrentiebeding is overeengekomen kan dus niet altijd zelf bepalen waar hij na het einde van zijn arbeidsovereenkomst gaat werken.

Doelen van het wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding

Eén van de beoogde doelen van de modernisering van het concurrentiebeding is een afname van het gebruik daarvan en het stimuleren van een vrije arbeidskeuze voor werknemers. Daarnaast moet er meer balans komen in de werkgeversbelangen en werknemersbelangen. Een ander doel is het tegengaan van oneigenlijk gebruik van het concurrentiebeding. Werkgevers moeten wel hun bedrijfsbelangen kunnen beschermen, maar slechts wanneer dit ook daadwerkelijk gerechtvaardigd is.

Wat gaat er veranderen?

  • het concurrentiebeding wordt begrensd in duur, tot maximaal 12 maanden;
  • de duur moet door de werkgever schriftelijk worden gemotiveerd;
  • het geografisch bereik moet worden gespecificeerd en gemotiveerd;
  • het zwaarwichtige bedrijfs-of dienstbelang van het beding moet altijd schriftelijk worden gemotiveerd, dus zowel voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd als voor arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
  • de werkgever kan slechts een beroep op het concurrentiebeding doen wanneer dit schriftelijk en tijdig wordt gedaan. Tijdig wil zeggen uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • de werkgever is een vergoeding verschuldigd aan de werknemer als de werkgever een beroep doet op het concurrentiebeding;
  • de vergoeding bedraagt 50% van het laatstverdiende maandloon, voor elke maand dat het concurrentiebeding wordt ingeroepen. Wordt het beding bijvoorbeeld voor vier maanden ingeroepen, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding van twee maandsalarissen.

Voldoet het concurrentiebeding niet aan de wijzigingen?

Als een werkgever zich niet aan de bovengenoemde regels houdt, dan is het concurrentiebeding nietig. Dit wil zeggen dat het beding niet rechtsgeldig is. Een concurrentiebeding welke rechtsgeldig is overeengekomen vóór inwerkingtreding van het wetsvoorstel, blijft rechtsgeldig.

Kortom

De modernisering van het concurrentiebeding betreft nog slechts een wetsvoorstel. Dit betekent dat dit voorstel eerst nog definitief moet worden goedgekeurd en aangenomen. Als het wetsvoorstel definitief wordt aangenomen brengt dit grote beperkingen in het overeenkomen van een concurrentiebeding mee. Uiteraard houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen!

Heb je hier vragen over? Stel ze gerust aan Marco of één van onze andere collega’s van team arbeidsrecht.

Ook interessant