Hybride werken is een blijvertje

Bij het ene bedrijf was het voor de Corona-crisis al heel gebruikelijk om hybride te werken. Terwijl het andere bedrijf door het thuiswerkadvies van de overheid werd overvallen en plotseling moest omschakelen. Uiteraard is de omschakeling gericht geweest op de praktische invulling; heeft iedereen voldoende (technische) middelen beschikbaar, hoe gaan we digitaal vergaderen en hoe combineren we thuiswerken en het lesgeven van kinderen? Genoeg uitdagingen, waar iedereen zijn schouders onder heeft gezet en waar zowel van werkgever als werknemer veel flexibiliteit werd verwacht.

Advocaat
dinsdag 28 december 2021
Column door: Liset Sandberg

Rechter houdt rekening met uitzonderlijke omstandigheden

Momenteel leidt het thuiswerken tot relatief weinig juridische geschillen tussen werkgever en werknemer, uitzonderingen altijd daar gelaten. En als het thuiswerken tot een geschil leidt, wordt door de rechter rekening gehouden met de uitzonderlijke omstandigheden van deze tijd en flexibiliteit verwacht van werkgever en werknemer.

Protocol thuiswerken

Hopelijk zullen de maatregelen tegen verspreiding van het Corona-virus in het voorjaar redelijk los gelaten worden, waaronder het thuiswerkadvies. Veel bedrijven hebben ook de voordelen van het thuiswerken ingezien. Werknemers zijn soms veel productiever (althans, zolang de kinderen naar school kunnen) en er is minder kantoorruimte nodig. Ook veel werknemers bevalt het thuiswerken, doordat werk en privé vaak beter gecombineerd worden. De wereld na de Corona-maatregelen zal er dan ook anders uitzien dan de wereld voor Corona. Het komt er dan op aan om goede afspraken te maken over het thuiswerken. Welke functies komen voor thuiswerken in aanmerking? Hoeveel dagen mag een werknemer thuiswerken? Hoe en door wie wordt bepaald wie en wanneer thuis mag werken? Wie draagt zorg voor een arbo-verantwoorde werkplek? Wordt er een budget beschikbaar gesteld voor thuiswerken en zo ja, waar mag dit budget dan aan besteed worden? Het is verstandig alle afspraken goed vast te leggen in een protocol. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is en voorkomt dit geschillen in de toekomst. Want er komt een tijd dat de rechter in een geschil niet meer toetst aan de bijzondere omstandigheden van deze tijd.

Heb jij juridische vragen over hybride werken? Neem gerust contact op met Liset.

Liset Sanberg is arbeidsrecht advocaat bij REIN. Als ervaren ondernemer en advocaat, weet Liset wat ondernemers bezig houdt. Ze is gek op complexe zaken en het zoeken naar creatieve oplossingen voor juridische problemen. Met haar Drentse nuchterheid, analytisch vermogen en haar vasthoudendheid kun je haar maar beter naast je hebben staan.

Ook interessant