Een nieuwe wet tegen de plof-BV

Onlangs deed de Minister voor Rechtsbescherming een voorstel voor een nieuwe wet tegen de plof-BV. Deze wet zal schuldeisers beter beschermen bij turboliquidatie. Momenteel ontdekken schuldeisers vaak te laat dat de BV is geliquideerd. Hierdoor vissen zij achter het net. In de nieuwe wet worden schuldeisers beter geïnformeerd.

Advocaat
dinsdag 26 november 2019

Turboliquidatie en de plof-BV

Het woord ’turbo’ zegt het al: men ontbindt de vennootschap op snelle wijze. De aandeelhouders nemen op eigen initiatief een besluit tot ontbinding. Vervolgens laten zij in het handelsregister ‘in liquidatie’ achter de handelsnaam noteren. Na een korte vereffening houdt de vennootschap op te bestaan. Deze wordt daarna uit het Handelsregister geschrapt.

Dit type liquidatie is geschikt voor ondernemingen die geen bedrijfsactiviteiten meer verrichten en die geen baten meer hebben. Er is geen curator die onderzoek doet naar de (oorzaak van de) teloorgang van de onderneming. Er is dus ook geen derde die schulden afwikkelt en schuldeisers betaalt.

De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar turboliquidaties. Deze komen veel meer voor dan faillissementen. In 2016 waren er bijvoorbeeld 6.000 faillissementen versus 30.000 geschrapte ondernemingen.

Ongewenst zijn zogenaamde plof-BV’s. Het gaat om fraudeurs die veel schulden maken. De fraudeurs laten de onderneming vervolgens ploffen. Zij doen dit via turboliquidatie. Mensen die nog geld krijgen zijn de dupe. De Minister wil daar een stokje voor steken. Dit doet hij met een nieuwe wet tegen de plof-BV.

Een nieuwe wet

De Minister wil de turboliquidatie niet afschaffen. Hij wil de schuldeisers wel meer bescherming bieden. Op dit moment kunnen schuldeisers bij de rechter een verzoek doen tot heropening van de vereffening. Dit kan als ze denken dat er wel degelijk baten aanwezig zijn. Het onderbouwen van dit verzoek is moeilijk. Schuldeisers hebben namelijk geen inzicht in de financiën van de geliquideerde onderneming.

De Minister wil ten eerste een verplichte slotbalans bij turboliquidatie. Het bestuur moet daarnaast een verklaring afgeven. Deze verklaring legt uit waarom er geen baten zijn. Ook moet de ontbinding van de BV bekend worden gemaakt. Ten slotte kan de BV pas worden geschrapt als de jaarrekeningen van alle boekjaren bij de KvK openbaar zijn.

Wanneer gaat deze nieuwe wet in?

De Minister dient in 2020 een voorontwerp voor de wetswijziging in. Daarna mag men een reactie geven. Dit leidt vaak weer tot wijziging. Daarna wordt een voorstel aan de Eerste en Tweede Kamer voorgelegd. Geen turbo-wetgeving dus, maar zeker het wachten waard.

Tip: lees ook eens onze blog over de redelijke termijn bij wanprestatie van mijn collega Laura!

Ook interessant