Toeristenbelasting en WOZ/OZB

Recreatieondernemers hebben met veel verschillende belastingen en heffingen te maken. Eén van de belangrijkste is de toeristenbelasting. Voor elke overnachting moet van de recreant toeristenbelasting worden geïnd. Vervolgens moet dit worden afgedragen aan de gemeente. Maar welk bedrag moet exact worden ingehouden van de toerist? Hoe zit dat met vaste standplaatsen, jaarplaatsen of ingezetenen van de gemeente? Hoe werkt de samenloop met de forensenbelasting? Deze vragen kunnen allemaal worden beantwoord aan de hand van de geldende verordeningen. In de praktijk blijkt vaak dat gemeenten de toeristenbelasting op een verkeerde manier heffen. Daarbij blijkt dat de recreatieondernemer te veel betaalt.

WOZ/OZB
In het begin van het jaar ontvangt menigeen weer een WOZ-beschikking en de daarop gebaseerde aanslag onroerendezaakbelasting. Gemeenten hebben het bij het opleggen van de aanslag niet altijd bij het juiste eind. De waardering van de onroerende zaak is vaak een punt van geschil. Ook kan de afbakening van bepaalde onroerende goederen tot problemen leiden. Dit is vaak het geval bij specifieke objecten, zoals recreatieterreinen en zonneparken. Het gevolg daarvan is dat de aanslagen te hoog uitvallen. De ervaring leert dat ondernemers vaak te veel betalen. Zorg daarom dat je de WOZ-beschikking en de aanslag onroerendezaakbelasting kritisch bekijkt.

Wil jij duidelijkheid op het gebied van toeristenbelasting en OZB? Of gewoon een keer de aanslagen laten controleren? Specialist Hans de Willigen helpt je verder. Neem contact op met Rob via beukema@rein.nl of bel naar 0592-345 188.

KVK: 01140349 BTW-nummer: 801625439B01