Opkoopbescherming Groningen

Per 1 maart 2022 is in de gemeente Groningen de opkoopbescherming in werking getreden. De gemeenteraad heeft hiertoe besloten vanwege de aanhoudende schaarste op de woningmarkt. Groningen behoort namelijk tot de meest krappe woningmarkten van Nederland. In onze blog van februari 2020 kwam nog naar voren dat de overheid deze zelfbewoningsplicht niet mocht opleggen. Sinds januari is de Huisvestingswet echter aangepast en mag de gemeenteraad een opkoopbescherming invoeren vanwege krapte op de woningmarkt.

opkoopbescherming groningen

Gevolgen van de opkoopbescherming

De opkoopbescherming wordt bewerkstelligd door de invoer van een zelfbewoningsplicht. De gemeenteraad mag hierbij een gebied aanwijzen waarin een verbod gaat gelden om woningen zonder vergunning te verhuren. Dit heeft betrekking op woningen met een WOZ-waarde tot €305.500. Dit bedrag is gebaseerd op de mogelijke hypotheek van een middeninkomen en wordt jaarlijks bijgewerkt.

Woningen die per 1 maart 2022 worden overgedragen mogen door de zelfbewoningsplicht de eerste vier jaar niet meer verhuurd worden aan derden. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen van toepassing. Verhuur is wel toegestaan bij:

  • verhuur aan ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen;
  • tijdelijk gebruik (tot 12 maanden);
  • woningen die verbonden zijn aan een winkel;
  • of bedrijfspand;

Op de laatste twee uitzonderingen kan men slechts een beroep doen indien de verhuurder zelf tenminste 12 maanden in de woning heeft gewoond.

De verhuurder moet voor verhuur op grond van één van deze uitzonderingen een vergunning aanvragen bij de gemeente door het indienen van het Aanvraagformulier Verhuurvergunning Opkoopbescherming. In 2022 is de aanvraag voor een vergunning nog gratis, maar vanaf 2023 niet meer. De hoogte van dit tarief is op het moment van schrijven nog niet vastgesteld.

Bestaande huur en vergunningen

Woningen die reeds 6 maanden of langer worden verhuurd voorafgaand aan de verkoop zijn uitgesloten van de opkoopbescherming. Dit betekent dat bestaande huur gewoon door kan blijven gaan. In Groningen is tevens al jaren een afwijkende regeling voor studentenverhuur. Een woning moet een omzettingsvergunning hebben om studentenkamers te mogen verhuren. Als een woning deze vergunning reeds heeft en deze ook actief gebruikt, valt dit ook niet onder de opkoopbescherming. Dit betekent dat studentenverhuur kan overgaan bij verkoop, ofwel dat de vergunning geldig blijft.

Overweeg jij een woning te kopen of heb jij net een woning gekocht voor de verhuur en wil je weten wat de opkoopbescherming voor jou betekent? Neem dan contact op met Mirjam.

Ook interessant