OPLETTEN BIJ EEN ARBEIDSCONTRACT VOOR BEPAALDE TIJD

Het is belangrijk om goed in de gaten te houden op welke datum de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd precies eindigt. Indien een werknemer na de einddatum gewoon weer op zijn werk verschijnt en zijn arbeid verricht, dan kan je dat als werkgever duur komen te staan. Eind vorig jaar is dat nogmaals bevestigd door het Gerechtshof Den Bosch.

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt door werkgevers veel gebruikt. Vaak zie je dat een werknemer eerst een contract voor de duur van een half jaar of een jaar krijgt aangeboden voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt gesloten.

Dat is ook logisch. Het kenmerk van een contract voor bepaalde tijd is namelijk dat deze van rechtswege eindigt na het verstrijken van de duur waarvoor zij is aangegaan. Met andere woorden: een werkgever hoeft in beginsel geen handelingen te verrichten om deze arbeidsovereenkomst te laten eindigen.

In beginsel…. want opletten is geboden! In de zaak van het Gerechtshof Den Bosch hadden werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst gesloten voor de duur van 6 maanden, ingaande op 12 september 2011. De arbeidsovereenkomst zou dus van rechtswege eindigen op 11 maart 2012. Op 12 maart 2012 verschijnt de werknemer gewoon weer op zijn werk en verricht zijn arbeid. Pas om 15.00 uur overhandigt werkgever de werknemer een brief waarin aan de werknemer wordt bevestigd dat zijn arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op 12 maart 2012.

De werknemer stelt zich op het standpunt dat zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd stilzwijgend was voortgezet en daarom niet van rechtswege was geëindigd en vordert loon. Hij doet daarbij een beroep op artikel 7:668 lid 1 BW, waarin kort gezegd is opgenomen dat wanneer de werkgever en werknemer zonder tegenspraak een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voortzetten, deze geacht wordt voor dezelfde tijd, maar ten hoogste voor 1 jaar, op de vroegere voorwaarden wederom te zijn aangegaan. Dit zou voor werknemer inhouden dat hij een 2earbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd had gekregen met een duur tot 11 september 2012.

Het Hof volgde de stelling van de werknemer. Doordat werkgever de werknemer een dag na het einde van zijn contract tot het werk had toegelaten en zijn werkzaamheden had laten verrichten, mocht de werknemer erop vertrouwen dat zijn arbeidsovereenkomst stilzwijgend was verlengd. Dat de werkgever zich in een dag had vergist, was spijtig voor de werkgever, maar dient voor zijn rekening te blijven.

Les voor de praktijk: houd exact in de gaten wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt. Stel de werknemer enige tijd van tevoren schriftelijk op de hoogte van het feit dat zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengd wordt. Op die manier voorkom je dat de werknemer een beroep kan doen op artikel 7:668 lid 1, aangezien dan de verlenging niet zonder tegenspraak tot stand is gekomen. Mocht je als werkgever vergeten zijn om de werknemer te laten weten dat zijn arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, zorg er dan voor dat je de werknemer niet meer toelaat tot zijn of haar werkzaamheden zodat niet de indruk kan worden gewekt dat je de arbeidsovereenkomst wilt voortzetten.

Ook interessant