Geen toeristenbelasting of forensenbelasting meer betalen?

Geen toeristenbelasting of forensenbelasting meer betalen? In de meeste verordeningen toeristen- of forensenbelasting staan vrijstellingsbepalingen waarop een aantal recreatieondernemers al met succes een beroep heeft gedaan.

Toeristenbelasting forensenbelasting
Fiscalist en financieel adviseur
vrijdag 17 november 2017

Vrijstelling toeristenbelasting gemeente

Een beroep op vrijstelling is interessant voor recreatieondernemingen die stacaravans en chalets op vaste plaatsen verhuren. Zij krijgen aanslagen van hun gemeente, maar weten vaak niet van het bestaan van de vrijstellingsbepaling in de verordening. Overigens lijken ook de meeste gemeenten deze bepaling in de verordening over het hoofd te zien. Inmiddels blijkt uit rechtspraak dat een beroep op de vrijstelling grote kans van slagen heeft. De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde in 2016 al dat “als er een vrijstellingsbepaling in de verordening toeristenbelasting staat, de gemeente deze dient te gebruiken”.

De nationale ombudsman deed daar een schepje bovenop, door erop te wijzen dat gemeenten de onterecht betaalde aanslagen tot vijf jaar terug moeten terugbetalen.

Stappenplan vrijstelling:

  1. Onderzoek goed uw aanslag én de verordeningen toeristenbelasting en/of forensenbelasting
  2. Kijk of daar een vrijstelling in staat
  3. Is dat het geval, maak dan bezwaar c.q. schakel een adviseur in om daarbij te helpen.

Waar moet je op letten?

Ongeveer de helft van de gemeenten heeft een verordening voor zowel toeristenbelasting als forensenbelasting. De andere helft heeft een verordening voor alleen toeristenbelasting. In beide gevallen hebben recreatieondernemers kans op vrijstelling. Wat moet je doen als je (veel) vaste plaatsen hebt?

  • Heeft de gemeente verordeningen voor zowel toeristenbelasting als forensenbelasting? Dan zou je geen aanslag toeristenbelasting moeten ontvangen voor vaste gasten, maar uitsluitend een aanslag forensenbelasting. Dit omdat de wetgever een opstapeling ongewenst vindt. Als je toch een aanslag toeristenbelasting krijgt voor de vaste gasten, dan kun je bezwaar indienen bij de gemeente.
  • Heeft de gemeente alleen een verordening toeristenbelasting en geen verordening forensenbelasting? Kijk dan goed naar het belastbare feit waarvoor je betaalt. Is dat “het verblijven en overnachten tegen een vergoeding in welke vorm dan ook”? Dan is de kans groot dat je voor vaste gasten geen toeristenbelasting zou moeten betalen. Zij betalen immers een vast jaargeld en niet een vergoeding voor het verblijf of de overnachting. Dan is er waarschijnlijk geen sprake van het belastbare feit.

Hulp nodig?

Heb je nog vragen of opmerkingen? Het team van REIN heeft veel ervaring op het gebied van belasting. Bel of mail Rob Beukema gerust voor een vrijblijvend gesprek.

Rob Beukema

Fiscalist en financieel adviseur

Ook interessant