Waarschuwingsplicht aannemer: hoe werkt het?

Er zijn verschillende situaties waarin een aannemer een waarschuwingsplicht heeft tegenover zijn opdrachtgever. Zo bestaat er een waarschuwingsplicht wanneer er iets niet klopt, bijvoorbeeld in de plannen of materialen verstrekt door de opdrachtgever. Daarover krijg ik, als bouwrecht specialist, regelmatig vragen. In dit artikel leg ik uit hoe het zit.

Advocaat
vrijdag 13 november 2020
Advocaat
vrijdag 13 november 2020
waarschuwingsplicht aannemer

Leestip:
Er bestaat ook een waarschuwingsplicht bij meerwerk. Daarover lees je meer in mijn artikel: ‘Meerwerk: hoe ver gaat de waarschuwingsplicht van aannemers?’


Voor wie is de waarschuwingsplicht van belang?

De waarschuwingsplicht geldt voor alle aannemers. Aannemers zijn alle personen en bedrijven die ‘een werk van stoffelijke aard’ tot stand brengen, volgens de wet. Dus niet alleen bouwbedrijven, maar ook schilders, installateurs, automonteurs, loonwerkers, etc.

Hoe werkt de waarschuwingsplicht van de aannemer ook alweer?

De aannemer is een vakman en moet de opdrachtgever volgens de wet waarschuwen als er iets niet klopt. Hij moet waarschuwen voor:

  • onjuistheden in de opdracht;
  • gebreken en ongeschiktheid van zaken van de opdrachtgever. Denk aan de grondstoffen die de opdrachtgever zelf aanlevert of aanwijst;
  • fouten of gebreken in door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.

Wanneer heb je niet voldaan aan waarschuwingsplicht?

De waarschuwing van de aannemer moet duidelijk zijn. Een onduidelijke waarschuwing staat praktisch gelijk aan het ontbreken van een waarschuwing. De aannemer moet daarnaast op tijd waarschuwen. Ten aanzien van opvallende fouten kan van van de aannemer zelfs voor het sluiten van een overeenkomst worden verwacht dat hij ze aankaart bij de opdrachtgever.

De aannemer hoeft niet te waarschuwen wanneer hij zelf ook niet wist en redelijkerwijs moest weten dat er iets niet klopte. Hoe deskundig de aannemer is, is daarbij van belang. Als een aannemer zeer deskundig is, mag je sneller van hem verwachten dat hij de fout hoorde te ontdekken.

Gevolgen van niet waarschuwen

Wanneer de aannemer niet heeft gewaarschuwd (en hij dit wel had moeten doen), is hij in veel gevallen aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. Denk aan de kosten om de constructie te herstellen.

Je hebt als aannemer ook een waarschuwingsplicht als de opdrachtgever deskundig is. De omvang van de schade waarvoor je als aannemer aansprakelijk bent, kan dan wel kleiner zijn. Namelijk wanneer de rechter oordeelt dat er sprake is van ‘eigen schuld’ aan de kant van de opdrachtgever.

UAV 2012: beperktere waarschuwingsplicht en ruimere rol voor deskundigheid opdrachtgever

Als de UAV 2012 van toepassing is, zal De Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) beoordelen of de waarschuwingsplicht is geschonden. De waarschuwingsplicht is door de UAV 2012 iets ingeperkt. De aannemer hoeft alleen te waarschuwen als er sprake is van een ‘klaarblijkelijke’ fout.

De RvA kijkt bij beantwoording van de vraag of de waarschuwingsplicht is geschonden onder andere de volgende maatstaven:

  • hoe deskundig is de aannemer en de directie?;
  • gaat het om een gebruikelijke constructie of om een unieke en dus risicovollere constructie?;
  • om wat voor ontwerpfout gaat het?

De RvA gaat er vanuit dat de aannemer kan worden ontslagen uit zijn waarschuwingsplicht, als de opdrachtgever zelf erg deskundig is. Dus, hoe deskundiger de opdrachtgever, hoe kleiner de waarschuwingsplicht voor de aannemer.

Moet je schriftelijk waarschuwen?

Momenteel eist de wet dit niet met zo veel woorden. Dat kan echter veranderen in 2022. Dan treedt mogelijk de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking.

Mijn advies aan aannemers

Mijn advies aan aannemers is om altijd een duidelijke e-mail te sturen aan de opdrachtgever wanneer er iets niet klopt aan de opdracht. Wanneer het gaat om iets met mogelijk een grote impact, zorg er dan voor dat je bewijs hebt dat je hebt gewaarschuwd (bijvoorbeeld door een aangetekende brief). Verder kun je met bedrijven vooraf andere afspraken maken (bijvoorbeeld wanneer de opdrachtgever een bedrijf is of wanneer je onderaannemer bent). Aannemers doen er dus goed aan hun contracten op dit punt te laten nakijken.

Hulp nodig?

Heb je een vraag of een opmerking over de waarschuwingsplicht? Ik help je graag verder. Bel of mail mij dus gerust.

Ook interessant