Meerwerk: hoe ver gaat de waarschuwingsplicht van aannemers?

Op grond van de wet zijn aannemers verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor extra kosten bij meerwerk (artikel 7:755 BW) tijdens (bouw)projecten. Doet de aannemer dat niet, dan heeft hij geen recht op een vergoeding van deze kosten. In dit artikel wordt uitgelegd wat de gevolgen zijn van de waarschuwingsplicht voor aannemers en opdrachtgevers.

Advocaat
vrijdag 14 augustus 2020
Waarschuwingsplicht aannemer bij meerwerk

Leestip:
Er bestaat ook een waarschuwingsplicht voor de aannemer wanneer er iets niet klopt in de plannen of materialen verstrekt door de opdrachtgever. Daarover lees je meer in mijn artikel ‘Waarschuwingsplicht aannemer: hoe werkt het?’


Wat is meerwerk?

Bij meerwerk gaat het om door de opdrachtgever gewenste ’toevoegingen of veranderingen’ aan het overeengekomen werk. Vaak gaat het dus om werkzaamheden die niet in de aannemingsovereenkomst of offerte zijn opgenomen.

De wettelijke regeling houdt kort gezegd in dat de aannemer recht heeft op vergoeding van de extra kosten van meerwerk wanneer de aannemer de opdrachtgever op tijd heeft gewaarschuwd voor deze extra kosten. Een waarschuwing is niet nodig wanneer de opdrachtgever had moeten begrijpen dat het meerwerk tot een prijsverhoging zal leiden.

Moet een aannemer inzicht geven in de precieze prijsverhoging?

De aannemer moet niet alleen een waarschuwing geven over de prijsverhoging, maar ook over de omvang van deze prijsverhoging. Dit volgt niet uit de wet, maar wel uit rechtspraak. Je moet kijken of de opdrachtgever een reëel inzicht heeft gekregen in de omvang van de concreet te verwachten meerkosten.

De aannemer moet er dus strak op toezien dat hij de opdrachtgever goed duidelijk maakt wat de extra kosten zullen zijn bij meerwerk. Doet de aannemer dat niet, dan verliest hij mogelijk het recht op de vergoeding van deze extra kosten.

Meerwerk en de UAV

Soms zijn op overeenkomsten in de bouw de Uniforme Administratieve Voorwaarden van toepassing. Tegenwoordig zal dat doorgaans de UAV 2012 zijn. Hierin is een verrekeningsregeling opgenomen voor meer- en minderwerk (§35).

Geschillen over meerwerk

In de praktijk adviseer ik regelmatig bij juridische kwesties over meerwerk. Zo’n kwestie kan over verschillende vragen gaan. Bijvoorbeeld over de vraag of het werk al toebehoorde aan de oorspronkelijke opdracht. Ook over de vraag of er wel een opdracht is gegeven tot het verrichten van het werk. Tot slot over de prijs van het meerwerk.

Hulp nodig?

Heb je nog vragen over de waarschuwingsplicht? Of heb je een andere vraag over het bouwrecht? Bel of mail mij dan gerust. Ik help je graag verder.

Ook interessant