02-05-2017

Waarschuwingsplicht voor aannemers strenger

Binnenkort geldt er een strengere waarschuwingsplicht voor aannemers in de bouw. Hoe zit het ook alweer en wat verandert er? Advocaat Nico Bouwman legt uit.

 

Voor wie is dit van belang?

De waarschuwingsplicht, waar ik hierna op in ga, geldt voor alle aannemers. Aannemers zijn alle personen en bedrijven die ‘een werk van stoffelijke aard’ tot stand brengen, volgens de wet. Dus niet alleen bouwbedrijven, maar ook schilders, installateurs, automonteurs, loonwerkers, et cetera.

 

Hoe zit het ook alweer?

De aannemer is een vakman en moet de opdrachtgever volgens de wet waarschuwen als er iets niet klopt. Hij moet waarschuwen voor:

  • onjuistheden in de opdracht;
  • gebreken en ongeschiktheid van zaken van de opdrachtgever. Denk aan de grondstoffen die de opdrachtgever zelf aanlevert of aanwijst;
  • fouten of gebreken in door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.

 

De aannemer hoeft niet te waarschuwen wanneer hij zelf ook niet wist en redelijkerwijs moest weten dat er iets niet klopte.

 

Verder moet de aannemer moet op tijd waarschuwen: uiterlijk tijdens het aangaan van de overeenkomst.

 

Wat als de aannemer niet waarschuwt?

Wanneer de aannemer niet heeft gewaarschuwd (en hij dit wel had moeten doen), is hij in veel gevallen aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. Denk aan de kosten om de constructie te herstellen.

 

Wat verandert er?

Eerder dit jaar is de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ door de Tweede Kamer aangenomen. Op grond van deze wet kan de aannemer niet volstaan met een onderlinge waarschuwing. De aannemer moet nu schriftelijk en ondubbelzinnig waarschuwen. De aannemer doet er verstandig aan een alternatieve oplossing te offreren (die wel klopt).

 

Wanneer de aannemer heeft gewaarschuwd en de opdrachtgever wil niet luisteren, dan moet de aannemer volgens de wetgever de opdracht niet uitvoeren. Doet de aannemer dit wel, (ook al heeft hij gewaarschuwd) dan is hij mogelijk toch aansprakelijk voor de schade! Deze nieuwe wet geldt alleen wanneer er sprake is van een bouwwerk.

 

Ik vind dat de wetgever hier een beetje is doorgeschoten, maar aannemers hebben het er mee te doen. Men verwacht dat het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer zal worden aangenomen. Waarschijnlijk treedt de wet halverwege dit jaar of begin volgend jaar (2018) in werking.

 

Tips

Mijn advies aan aannemers is om altijd een duidelijke e-mail te sturen aan de opdrachtgever wanneer er iets niet klopt aan de opdracht. Wanneer het gaat om iets met mogelijk een grote impact, zorg er dan voor dat je bewijs hebt dat je hebt gewaarschuwd (bijvoorbeeld door een aangetekende brief). Verder kun je met bedrijven vooraf andere afspraken maken (bijvoorbeeld wanneer de opdrachtgever een bedrijf is of wanneer je onderaannemer bent). Aannemers doen er dus goed aan hun contracten op dit punt te laten nakijken.

 

Heb je een vraag of een opmerking over de waarschuwingsplicht of de veranderende regelgeving? Bel of mail Nico (06  340 93 944 of bouwman@rein.nl).

Ook interessant