WAARSCHUWINGSPLICHT VAN AANNEMERS BIJ MEERWERK

Voorkom dat je de kosten niet in rekening kunt brengen!

Op grond van de wet zijn aannemers verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor extra kosten bij meerwerk (artikel 7:755 BW). Doet de aannemer dat niet, dan heeft hij geen recht op een vergoeding van deze kosten. Uit recente rechtspraak blijkt dat deze waarschuwingsplicht verder gaat dan de meeste mensen dachten. In dit artikel wordt uitgelegd wat de gevolgen zijn van deze rechtspraak voor aannemers en opdrachtgevers.

De wettelijke regeling houdt kort gezegd in dat de aannemer recht heeft op vergoeding van de extra kosten van meerwerk wanneer de aannemer de opdrachtgever op tijd heeft gewaarschuwd voor deze extra kosten. Een waarschuwing is niet nodig wanneer de opdrachtgever had moeten begrijpen dat het meerwerk tot een prijsverhoging zal leiden.

 

In de wet staat niet dat de aannemer ook inzicht moet geven in de mate waarin de prijs zal worden verhoogd door het meerwerk. Maar volgens het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden moet worden gekeken of de opdrachtgever een reëel inzicht heeft gekregen in de omvang van de concreet te verwachten meerkosten (ECLI:NL:GHARL:2013:7180). De aannemer moet dus niet alleen een waarschuwing geven over de prijsverhoging, maar ook hoeveel deze prijsverhoging zal bedragen.

 

De aannemer moet er dus strak op toezien dat hij de opdrachtgever goed duidelijk maakt wat de extra kosten zullen zijn bij meerwerk. Doet de aannemer dat niet, dan verliest hij mogelijk het recht op de vergoeding van deze extra kosten.

 

Heb je nog vragen over de waarschuwingsplicht of andere vragen? Bel of mail gerust met bouwrechtadvocaat Halbe Pomper op 0592 345 188 of pomper@rein.nl.

Ook interessant