Wanneer verjaart een belastingschuld?

Mensen die weten dat de Belastingdienst op hun hielen zit, hopen soms op een kleine vergissing aan de kant van de fiscus. ‘Het is al zo lang geleden, dat zal wel verjaard zijn!’ hoor ik dan vaak uit de mond van een cliënt komen. Is dat mogelijk en heeft de cliënt hier een punt? Hoe het zit met de verjaring van belastingschulden, lees je in deze blog.

Fiscalist en financieel adviseur
donderdag 6 januari 2022
verjaring belastingschuld

Soorten van verjaring

Eigenlijk bestaan er twee soorten van verjaring: een zogeheten formele verjaring en een zogeheten materiële verjaring. Hoe deze soorten van verjaring werken, leg ik je hieronder uit.

Verjaring formele belastingschuld

Bij de formele verjaring is sprake van een al opgelegde (naheffings-/navorderings)aanslag. Door het opleggen van deze aanslag is de belastingschuld geformaliseerd. Daarmee is de belastingschuld invorderbaar. De Belastingdienst kan druk uitoefenen op de belastingschuldige zodat de schuld wordt betaald. Denk hierbij aan het leggen van beslag of het overgaan op executoriale verkoop.

Deze geformaliseerde belastingschuld kan verjaren. Als er vijf jaar is verstreken nadat de betalingstermijn is afgelopen, is sprake van verjaring. De Belastingdienst kan dan niet meer overgaan tot invordering. De schuld blijft echter wel bestaan. De belastingplichtige kan alleen niet meer worden gedwongen om te betalen. Wat resteert is een zogenaamde natuurlijke verbintenis.

De termijn van 5 jaar is helaas niet heilig. Het aflopen van de verjaringstermijn kan namelijk worden onderbroken. Dat heet het stuiten van de verjaringstermijn. Een simpele mededeling vanuit de Belastingdienst kan daarvoor al voldoende zijn. Zo lang in de mededeling maar ondubbelzinnig het recht op betaling wordt voorbehouden.

Verjaring materiële belastingschuld

Voordat sprake is van formele verjaring, kan al sprake zijn van materiële verjaring. De Belastingdienst heeft dan geen recht meer om de aanslag op te leggen. Per belastingsoort is wettelijk bepaald binnen welke termijn een aanslag moet worden opgelegd. Hier bestaat een verschil tussen aangiftebelastingen (omzetbelasting en loonheffingen) en aanslagbelastingen (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting).

Aangiftebelastingen

Bij aangiftebelastingen geldt dat de bevoegdheid voor het opleggen van een naheffingsaanslag vervalt na 5 jaar. De termijn begint te lopen na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan. Bijvoorbeeld: de naheffingstermijn voor de omzetbelasting over het eerste kwartaal van 2015 is verjaard op 1 januari 2021.

Aanslagbelastingen

Bij aanslagbelastingen geldt in beginsel wederom een periode van 5 jaar in puur binnenlandse situaties. In buitenlandse situaties bedraagt de verjaringstermijn zelfs 12 jaar! Denk hierbij aan (zwarte) spaargelden die op buitenlandse rekeningen.

De termijnen bij zowel aanslag- als aangiftebelastingen worden verlengd wanneer een informatiebeschikking is opgelegd. Wat een informatiebeschikking is, lees je hier.

Is jouw belastingschuld nog invorderbaar?

Het is mogelijk dat zowel formele als materiële belastingschulden kunnen verjaren. Bij formele belastingschulden kan de Belastingdienst de verjaringstermijn echter makkelijk verlengen. Bij materiële belastingschulden zijn de verjaringstermijnen een stuk harder. Na het verlopen van deze termijnen, heeft de Belastingdienst geen mogelijkheid meer om de aanslag op te leggen.

Heb jij vragen over het verjaren van belastingschulden, of wil je weten of jouw belastingschuld nog invorderbaar is? Neem dan gerust contact met mij op.

Rob Beukema

Fiscalist en financieel adviseur

Ook interessant