03-06-2015

Werkweigering: geen recht op loon

De hoofdregel luidt: ‘geen arbeid, geen loon’. Op grond van deze regel heeft een werknemer geen recht op loon over de periode waarin hij de bedongen arbeid niet heeft verricht. Dit is anders als de oorzaak van het niet verrichten van arbeid in redelijkheid voor rekening van de werkgever komt. Maar welk deel van het loon mag de werkgever nou precies inhouden als een arbeidsongeschikte werknemer weigert om passende arbeid te verrichten? Advocaat arbeidsrecht Sarah Zoer legt uit.

Een arbeidsongeschikte werknemer houdt in beginsel voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van zijn loon. Een werknemer heeft dit recht onder meer niet voor de tijd waarin de werknemer, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond geen passende arbeid verricht. Er heeft behoorlijke tijd discussie bestaan over de vraag of een werkgever op grond van deze bepaling het recht heeft om de loonbetaling aan de weigerachtige werknemer volledig stop te zetten of slechts de loonbetaling over de uren waarin de werknemer niet heeft gewerkt (maar dus wel had kunnen en moeten werken).

In de rechtspraak kon lange tijd geen duidelijk antwoord op deze vraag worden gevonden. De ene rechter oordeelde dat er slechts een loonstop over de niet gewerkte uren kan worden opgelegd, waardoor de werknemer wel zijn recht op loon behoudt over de uren dat hij arbeidsongeschikt is. In de andere uitspraak werd geoordeeld dat er sprake was van een volledige loonstop, op grond waarvan de werknemer ook geen recht heeft op loon over de uren waarin hij niet in staat is om (passende) arbeid te verrichten. Gezien deze onduidelijkheid heeft een kantonrechter in Utrecht besloten om de Hoge Raad om duidelijkheid te vragen.

De Hoge Raad heeft in juni van dit jaar de verzochte duidelijkheid geschept door te oordelen/antwoorden dat indien een werknemer zonder deugdelijke grond geen passende arbeid verricht, de loonaanspraak van die werknemer geheel komt te vervallen. Dit betekent dat de werknemer ook geen recht heeft op loon over het deel van de werktijd waarvoor de werknemer arbeidsongeschikt is.

Bent je werkgever en heb je vragen over hoe om te gaan met een werknemer die weigert passende arbeid te verrichten of op andere wijze niet goed meewerkt aan zijn of haar re-integratie, neem dan vrijblijvend contact op met Sarah Zoer (0592-377 065 of zoer@rein.nl).

Ook interessant