De Wet flexibel werken: hoe werkt het?

Ben jij werkgever en heb je meer dan 10 werknemers? Dan heb je te maken met de Wet flexibel werken. Deze wet geeft werknemers de mogelijkheid om hun werkgever te verzoeken om de werktijden en/of de arbeidsplaats aan te passen. In deze blog leg ik dat uit.

Jurist
maandag 6 juli 2015
Wet Flexibel werken voor werkgevers

Wat is de Wet flexibel werken?

De Wet flexibel werken (Wfw) wijzigt de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa). Op grond van de Waa was het voor werknemers al mogelijk om vermeerdering of vermindering van de arbeidsduur te verzoeken. Met de Wfw zijn de mogelijkheden tot flexibiliteit voor werknemers uitgebreid, doordat deze wet werknemers de mogelijkheid biedt om ook zijn arbeidsplaats of zijn werktijden te wijzigen.

Hoe werkt een verzoek tot aanpassing op grond van de Wet flexibel werken?

Als een werknemer een aanpassing wenst van zijn arbeidsduur, zijn arbeidsplaats of zijn werktijden, dan moet de werknemer daarvoor een schriftelijk verzoek bij zijn werkgever indienen. Dit verzoek moet minstens twee maanden voor het tijdstip van de beoogde ingang van de wijziging worden ingediend. De aanpassing kan pas ingaan vanaf het moment dat de werknemer 26 weken in dienst is geweest.

De werkgever kan het verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur en de werktijden enkel afwijzen als er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Deze belangen moeten zich tegen inwilliging van het verzoek verzetten. Werkgevers dienen de afwijzing schriftelijk goed te motiveren.

Voor afwijzing van een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats zijn daarentegen geen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen van de werkgever nodig. Wel moet de werkgever ook deze afwijzing goed motiveren.

Wanneer is er sprake van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang?

In geval van een verzoek tot wijziging van het aantal arbeidsuren is onder andere sprake van zo’n belang als de nieuwe werktijden consequenties hebben voor de veiligheid of als zij zullen leiden tot financiële, organisatorische of roostertechnische problemen bij de werkgever.

Als de werknemer toestemming krijgt om thuis te werken, wordt de thuiswerkplek van de werknemer de werkplek. Dit betekent dat de werkgever erop moet toezien dat de thuiswerkplek van de werknemer aan de Arbowetgeving voldoet.

Hulp nodig?

Heb je vragen over dit onderwerp of over iets anders gerelateerd aan arbeidsrecht? Neem dan vooral contact met mij op.

Ook interessant