Beslag door de Belastingdienst (en wat kan ik ertegen doen)?

Als je een belastingaanslag niet op tijd betaalt, heeft de Belastingdienst een aantal mogelijkheden om de belastingschuld te innen. Daarbij speelt het leggen van beslag een belangrijke rol. Wat dat inhoudt en wat je daartegen kunt doen, leg ik uit in deze blog.

beslag door de belastingdienst
Fiscalist en financieel adviseur
woensdag 25 januari 2023

Wanneer beslag door de Belastingdienst?

Als eerste is het van belang dat een betalingsverplichting aan de Belastingdienst bestaat. Daarvan is sprake wanneer een aanslag is opgelegd (bij aanslagbelastingen) of een aangifte is ingediend (bij aangiftebelastingen). Deze betalingen moeten binnen een vastgestelde termijn worden verricht. Betaal je niet binnen deze termijn, dan stuurt de Belastingdienst vaak eerst een aanmaning. Als dan nog steeds niet wordt betaald, vaardigt de Belastingdienst een dwangbevel uit. In dit dwangbevel staat een betalingstermijn van twee dagen. Als wederom niet wordt betaald, kan de belastingdienst beslag leggen op bezittingen, uitkeringen en salaris.

Versneld beslag door de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft tevens de mogelijkheid het bovenstaande systeem te omzeilen. Dan hoeft er niet eerst een aanmaning en een dwangbevel worden gestuurd. Gelukkig kan deze “omzeiling” in de regel slechts onder zwaarwegende omstandigheden. Daarvan is sprake als de Belastingdienst gegronde redenen heeft te denken dat de belastingschuld nooit zal worden betaald. Bijvoorbeeld bij (dreigend) faillissement of verduistering.

Wat kan ik tegen het beslag door de Belastingdienst doen?

Meestal is de beste mogelijkheid het treffen van een betalingsregeling met de Belastingdienst. In dit geval is het zaak bepaalde zekerheden te verstrekken. Denk daarbij aan een pandrecht of een hypotheekrecht. Voor zowel de belastingschuldige als de fiscus is een dergelijke regeling pragmatischer dan procederen.

Dat is namelijk ook mogelijk. Er kan in verzet worden gegaan tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel. De rechter toetst dan of de beslaglegging terecht is. Er wordt dan nagegaan of er geen minder ingrijpende mogelijkheden waren voor de Belastingdienst. Bij versneld beslag worden ook de genoemde zwaarwegende omstandigheden getoetst.

Wat kan ik tegen een dwangbevel doen?

Tegen een dwangbevel kan je niet procederen. Je kunt wel bezwaar maken tegen de (vaak forse) kosten van een dwangbevel. Hiervoor gelden dezelfde spelregels als bij bezwaar in belastingzaken. Hoe dat werkt lees je hier. Een bezwaar wordt gegrond verklaard als er bijvoorbeeld geen mogelijkheid is geboden de schuld tijdig te voldoen. Of bijvoorbeeld als een betalingsregeling kon worden afgesproken.

Beslag door de Belastingdienst voorkomen

In het begin haalde ik al aan dat een betalingsverplichting richting de Belastingdienst vereist is voor het leggen van beslag. Je kunt een betalingsverplichting voorkomen door tijdig bezwaar te maken. Dan wordt namelijk uitstel van betaling verleend. Door dit uitstel is het niet mogelijk over te gaan op het leggen van beslag.

Is er bij jou beslag gelegd of een dwangbevel opgelegd?

Kijk dan goed of dit volgens de bovenstaande spelregels is gebeurd. Vooral bij versnelde beslaglegging zie ik in de praktijk vaak dat de Belastingdienst daar te makkelijk op overgaat. Twijfel je of het beslag terecht is gelegd? Of heb je hulp nodig bij het verweer daartegen? Of wil je bezwaar maken tegen de kosten van het dwangbevel, maar kan je hier hulp bij gebruiken? Bel mij dan gerust.

Rob Beukema

Fiscalist en financieel adviseur

Ook interessant