Handelsnaam overdragen of (ver)kopen

Een handelsnaam overdragen of (ver)kopen: kan dat zomaar? De handelsnaam is waarschijnlijk een van de sterkste middelen waarover een ondernemer beschikt. De handelsnaam is namelijk de identiteit van je bedrijf. De afgelopen jaren is er veel te doen over handelsnamen in de rechtszalen. Ook wij hebben regelmatig aandacht besteed aan de handelsnaam. Zo hebben we aandacht besteed aan de beschrijvende handelsnaam of aan de verschillen tussen een handelsnaam en een merk.

In de praktijk zien we dat handelsnamen vaak worden overgedragen. Soms gebeurt dit in het kader van een activatransactie of soms wordt slechts de handelsnaam overgedragen. Hoe werkt dit juridisch eigenlijk? Kun je een handelsnaam zomaar overdragen?

Advocaat
vrijdag 4 september 2020
Twee personen zijn bezig met handelsnaam overdragen of verkopen

Wettelijke vereisten bij het overdragen of (ver)kopen van een handelsnaam

Artikel 2 van de Handelsnaamwet zegt dat een handelsnaam overdraagbaar is maar wel alleen ‘in verbinding met de onderneming die onder die handelsnaam wordt gedreven.’ Dat lijkt er dus op te duiden dat je een handelsnaam uitsluitend tezamen met het bedrijf kan overdragen. Is dat in de praktijk ook zo?

Rechtspraak

Uit rechtspraak blijkt dat een handelsnaam ook kan worden overgedragen als je deze overdraagt in combinatie met vermogensbestanddelen (onderdelen) waarop de goodwill van het bedrijf is gebaseerd. Zo was de rechtbank in 2009 al van oordeel dat overdracht van een handelsnaam samen met een telefoonnummer en een domeinnaam mogelijk was.

Het gerechtshof heeft in een latere zaak zelfs bepaald dat het mogelijk is om uitsluitend een handelsnaam over te dragen. Namelijk, wanneer deze handelsnaam uit een faillissement wordt gekocht.

Hoewel uit bovenstaande uitspraken blijkt dat ondernemers ondertussen veel ruimte hebben om handelsnamen over te dragen, is nog niet volledig duidelijk waar de grens ligt. In de zaak van het gerechtshof ging het namelijk om een heel specifiek feitencomplex.

Handelsnaam overdragen of kopen in de praktijk?

Hoe wordt een handelsnaam dan in de praktijk overgedragen? In principe moet een handelsnaam met een schriftelijke overeenkomst (een zogenaamde akte) overgedragen. In de rechtspraak zijn echter situaties bekend waarin geen akte bestond en de handelsnaam toch werd geacht te zijn overgedragen. Mijn advies is echter: kom goed beslagen ten eis en zorg dat je de overdracht schriftelijk regelt.

Conclusie

Er zijn aanknopingspunten dat een handelsnaam altijd (ook wanneer het uitsluitend de handelsnaam betreft) kan worden overgedragen. Het is echter nog niet duidelijk of dit ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd. Wij adviseren graag over de route die je het best kan volgen om niet voor verrassingen te komen te staan.

Het is verstandig de overdracht van een handelsnaam altijd schriftelijk te regelen. Mocht er dan een discussie ontstaan, dan sta je sterker. Heb je een vraag over het gebruik of de overdracht van een handelsnaam? Bel of mail mij dan gerust.

Ook interessant