AANSLAGEN GEMEENTE VAAK ONJUIST

Betaal jij graag teveel belasting?

 

Binnenkort vallen de belastingaanslagen van de gemeente weer op de mat. De gemeente moet zich daarbij aan strenge regels houden. Dit gaat lang niet altijd goed en dus valt er veel te besparen. Fiscaal-jurist Hans de Willigen legt uit.

Naast advisering in de algemene praktijk houdt Hans de Willigen zich al sinds 1987 bezig met de advisering op het gebied van de heffingen lagere overheden, de WOZ-aanslagen, de leges, de toeristenbelasting, de forensenbelasting en de rioolrechten in het bijzonder. Zijn jarenlange praktijkervaring leert hem dat in deze sfeer enorme besparingen gerealiseerd kunnen worden. Daartoe dient tijdig (d.w.z. binnen 6 weken na het opleggen van de aanslag) bezwaar gemaakt te worden. Om de termijnen veilig te stellen kan desnoods worden volstaan met het indienen van een zogenaamd pro forma bezwaarschrift. De gemeente geeft dan een termijn voor het indienen van de motivering van het bezwaarschrift. In die tijd kan in alle rust worden onderzocht of en in hoeverre de aanslag wel of niet juist is.

 

Uit de rechtspraak blijkt dat de belastingaanslagen door de gemeente niet zelden geheel of gedeeltelijk onjuist zijn. Soms komt het doordat verordeningen zogenaamd onverbindend zijn. In die situatie heeft een aanslag geen wettelijke basis. Indien tegen die aanslag tijdig bezwaar gemaakt wordt, gaat de aanslag terug naar nihil en de gemeente heeft niet de mogelijkheid over dat jaar een nieuwe aanslag op te leggen. Een keiharde besparing dus.

 

Verder blijkt ook regelmatig dat de wet of de rechtspraak volstrekt onjuist toegepast wordt, waardoor vele tienduizenden of soms zelfs honderdduizenden euro’s bespaard kunnen worden. Voorbeelden zijn daarbij dat panden in fiscale zin niet op de juiste wijze worden opgesplitst, dat werktuigen ten onrechte in de heffingsgrondslag worden meegenomen of dat volstrekt ten onrechte aanslagen vanwege het feitelijk gebruik van het object worden opgelegd.  Met een vrij eenvoudig onderzoek kan REIN vaststellen of het de moeite loont bezwaar te maken. REIN  staat je desgewenst hierbij graag terzijde. Af en toe lukt het daarbij zelfs onterechte aanslagen vanuit het verleden gerestitueerd te krijgen.

 

Met dagtekening 31 januari of 28 februari vallen veel van die aanslagen weer op de deurmat, dus alertheid is absoluut geboden. Heb je nog vragen hierover of ben je nieuwsgierig geworden naar wat Hans voor je kan doen? Bel of mail hem dan via 0592 345 188 of dewilligen@rein.nl.

Ook interessant