DE GEVOLGEN VAN DE WET WERK EN ZEKERHEID

De komende jaren verandert er veel in het arbeidsrecht. Zo worden de regels rond flexwerken aangescherpt, wordt het ontslagrecht versimpeld en de duur van de WW beperkt. Op 18 februari 2014 ging de Tweede Kamer akkoord met het wetsvoorstel Werk en Zekerheid en als de Eerste Kamer de wet in de eerste helft van 2014 bekrachtigt, gaan de eerste veranderingen al op 1 juli 2014 in. REIN zet de belangrijkste wijzigingen en de datum waarop deze ingaan voor je op een rij.

Per 1 juli 2014:

  • In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract.
  • In tijdelijke contracten mag alleen onder bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding worden opgenomen. Dat is alleen het geval als het concurrentiebeding een ‘zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang’ heeft. Is dit het geval, dan moet in het concurrentiebeding worden aangeven waarom het noodzakelijk is dat een medewerker na zijn dienstverband niet bij concurrerende organisaties mag gaan werken. Ontbreekt de motivering, dan is het beding nietig.
  • Heeft een medewerker een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet de werkgever uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de medewerker laten weten of het contract wel of niet verlengd wordt.
  • Uitzendkrachten maken na 18 maanden aanspraak op een tijdelijk arbeidscontract bij de uitzendorganisatie.

 

Per 1 juli 2015:

  • Medewerkers krijgen eerder een vast dienstverband. Als een medewerker binnen 6 maanden volgens meerdere tijdelijke contracten werkt dan ontstaat na een periode van 2 jaar of bij een vierde contract een vast dienstverband. Dit heet de ketenbepaling of ketenregeling.
  • De meeste veranderingen gaan over het Ontslagrecht. Zo gaat het UWV een belangrijker rol spelen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en loopt ontslag om persoonlijke redenen altijd via de kantonrechter. Verder verdwijnt de ontslagvergoeding. Daar komt de zogenaamde transitievergoeding voor in de plaats. Bij een dienstverband korter dan 10 jaar bedraagt de transitievergoeding 1/3e maandsalaris voor elk dienstjaar. Deze vergoeding is verschuldigd als een medewerker twee jaar of langer in dienst is geweest, zelfs in de gevallen waarin er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die door werkgever niet wordt verlengd.

 

Per 1 juli 2016:

  • De lengte van de WW-uitkering wordt tot 2019 in stappen verkort van 38 maanden naar 24 maanden.
  • Mensen die langer dan een half jaar een WW-uitkering ontvangen moeten al het beschikbare werk aanvaarden.
  • Als het loon lager is dan de WW-uitkering wordt het aangevuld. Op die manier zal werken altijd lonen.

 

Heb je nog vragen naar aanleiding van de wijzigingen in het arbeidsrecht? Bel (0592 345 188) of mail gerust met Sarah Zoer (zoer@rein.nl) of met Gerrit Raaben (raaben@rein.nl).

Ook interessant


Notice: Undefined offset: 0 in /srv/www/r/rein.nl/vhosts/www/htdocs/wp-content/themes/rein/partials/single/more-news.php on line 6

Notice: Trying to get property of non-object in /srv/www/r/rein.nl/vhosts/www/htdocs/wp-content/themes/rein/partials/single/more-news.php on line 6
KVK: 01140349 BTW-nummer: 801625439B01