DE TRANSITIEVERGOEDING (Nog eens in 5 vragen & antwoorden)

De transitievergoeding bestaat al weer enkele maanden. Ingevoerd per 1 juli 2015 in het kader van het nieuwe ontslagrecht. In de praktijk blijkt dat werkgevers het begrip transitievergoeding inmiddels redelijk kennen, maar dat over de inhoud vaak nog niet meer dan ‘klok-en-klepel’ kennis bestaat. Daarom geven we je aan de hand van de volgende vragen nog een aantal details.

 

* Hoe hoog is de transitievergoeding ook al weer?

 

Over de eerste 10 jaren van het dienstverband: een 1/3 maandloon per dienstjaar, over de dienstjaren na 10 jaar: een 1/2 maandloon. Als loon geldt: het maandsalaris vermeerderd met vakantietoeslag, ploegentoeslag of overwerkvergoeding, vaste eindejaarsuitkering en eventuele bonus- of winstdelingsregelingen. Het maximum van de transitievergoeding bedraagt € 75.000,- of 12 keer een maandsalaris als dat hoger is.

 

NB. Voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar en dienstverband hebben van langer dan 10 jaar, wordt de transitievergoeding over de jaren van het dienstverband na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar berekend over een 1/1 maandsalaris per dienstjaar. Deze verhoogde transitievergoeding geldt niet voor werkgevers die minder dan 25 werknemers in dienst hebben.

 

* Is de transitievergoeding ook verschuldigd bij opzegging na 2 jaar ziekte van de werknemer?

 

Ja. Kosten die de werkgever in het kader van re-integratie heeft gemaakt kunnen niet in mindering worden gebracht.

 

* Is de transitievergoeding ook verschuldigd als de arbeidsovereenkomst eindigt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door de werknemer?

 

Nee.

 

* Is de transitievergoeding ook verschuldigd als betaling daarvan zou leiden tot financiële moeilijkheden bij de werkgever?

 

Ja. De financiële situatie bij de werkgever speelt geen rol. Slechts bij faillissement of surseance van betaling vervalt de verplichting tot betaling van de transitievergoeding. Wel bestaat de mogelijkheid tot gespreide betaling over een periode van maximaal 6 maanden als betaling ineens zou leiden tot ‘onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering’.

 

* Onder welke voorwaarden kunnen scholingskosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding?

 

Het moet gaan om kosten ten behoeve van de bredere inzetbaarheid en toekomstige arbeidsmarktkansen van de werknemer. Kosten die een directe relatie hebben met de functie van de werknemer vallen daar niet onder. Belangrijk(st)e voorwaarde is dat de werknemer schriftelijk moet instemmen met het in mindering brengen van scholingskosten.

 

Als je vragen hebt over de transitievergoeding kun je altijd even contact opnemen met arbeidsrechtadvocaat Gerrit Raaben, telefonisch via 0592-345188 of per mail: raaben@rein.nl

Ook interessant


Notice: Undefined offset: 0 in /srv/www/r/rein.nl/vhosts/www/htdocs/wp-content/themes/rein/partials/single/more-news.php on line 6

Notice: Trying to get property of non-object in /srv/www/r/rein.nl/vhosts/www/htdocs/wp-content/themes/rein/partials/single/more-news.php on line 6
KVK: 01140349 BTW-nummer: 801625439B01