20-06-2017

Deal. Over het belang van taal en tips voor ondernemers

Hans zei: ‘Grietje, zal ik met dit mooie weer mijn korte rokje aantrekken?’ Deze zin, met precies dezelfde woorden, betekent heel iets anders als je hem zo opschrijft: ‘Hans’, zei Grietje, ‘zal ik vandaag mijn korte rokje aantrekken?’ (Finkers, 1995).

 

Taal is belangrijk gereedschap voor iedere jurist. Eén woord kan in de rechtszaal het verschil maken tussen winnen en verliezen. Laat ik een paar voorbeelden geven.

Jan en Piet zijn met z’n tweeën de bestuurders (directeuren) van Handelswaar B.V. Ze krijgen ruzie en komen daarna overeen dat Jan vertrekt. Hij krijgt een afkoopsom en partijen spreken ‘finale kwijting’ af. Einde verhaal zou je menen. Maar een poos later komt Jan terug en verzoekt Piet om het (via de B.V.)  opgebouwde pensioen aan hem uit te betalen. Want dat valt niet onder ‘finale kwijting’, beweert Jan. Nee, zegt Piet, ‘finale kwijting’ is ‘finale kwijting’. De rechter is het met Jan eens, het pensioen viel niet onder de finale kwijting en moet (ondanks de afkoopsom) gewoon worden uitbetaald.

 

Ander voorbeeld. Hovenier Henk krijgt de opdracht graszoden in een veld van 100 m2 naast het bedrijfspand van Wim te leggen. ‘Het leggen van de graszoden kost ongeveer € 7,50 per m2’, zegt Henk. Dat klinkt Wim niet verkeerd in de oren en Henk gaat aan de slag. Vervolgens krijgt Wim een factuur van € 1.210. Wim belt verbaasd naar Henk en zegt dat ze een prijs van € 750 hebben afgesproken. ‘Nee’, zegt Henk, ‘de prijs van € 7,50 per m2 is exclusief de levering van graszoden en BTW.’ De rechter oordeelt dat de prijs inclusief de levering van de graszoden was, want duidelijk was dat Henk die zou aanleveren. Wim mocht er echter niet vanuit gaan dat de prijs inclusief BTW was. Zakelijke prijzen zijn namelijk vaak exclusief BTW.

 

Dit soort discussies komen veel voor in mijn praktijk. Ondernemers maken iedere dag afspraken met afnemers, leveranciers en andere partijen. Deze afspraken worden vaak mondeling gemaakt. Heel vaak gaat het goed. Gelukkig maar, met vertrouwen is niets mis.

 

Je hoeft niet met vuistdikke contracten en handtekeningen te werken om de kans op discussies te verkleinen. Met een goed, simpel en efficiënt systeem waarmee je je dagelijkse afspraken vastlegt kun je veel gezeur voorkomen. Denk aan het versturen van duidelijke offertes/opdrachtbevestigingen per mail, waarbij je algemene voorwaarden van toepassing verklaart en meestuurt. En als je een mondelinge afspraak maakt, en je wilt daar niet een uitgebreide e-mail over sturen, kun je ook prima gebruik maken van WhatsApp. Bevestig dan even in een kort berichtje duidelijk wat je hebt afgesproken.

 

Bovenstaande column is geschreven door Nico en verscheen op 20 juni 2017 in De Staphorster op pagina 3. Zie http://www.epaper.eu/Boom/p/4391. Bel of mail gerust met Nico als je vragen of opmerkingen hebt.

Ook interessant

KVK: 01140349 BTW-nummer: 801625439B01