30-06-2017

Werkgever, ben jij klaar voor de gewijzigde Arbowet per 1 juli 2017?

Met ingang van 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandigheden wet (Arbowet). De gewijzigde Arbowet heeft als doel werkgevers en werknemers meer te betrekken bij de arbodienstverlening en de positie van de bedrijfsarts te verbeteren. Bij dit alles staat preventie centraal.

Waarschijnlijk weet je dit al lang, maar heb je ook daadwerkelijk een basiscontract met een arbodienstverlener afgesloten? En heb je ook jouw verzuimbeleid en het verzuimreglement aangepast aan de belangrijkste veranderingen die de gewijzigde Arbowet meebrengt?

Hieronder een opsomming van de belangrijkste veranderingen:

  • Medewerkersbetrokkenheid: de OR of de personeelsvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de beslissing wie de rol van preventiemedewerker op zich neemt en wat zijn of haar rol wordt binnen de organisatie. Binnen elke organisatie moet namelijk een preventiemedewerker zijn aangewezen. Bij ondernemingen met minder dan 25 werknemers mag de directeur zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen;
  • Rol preventiemedewerker: de rol van de preventiemedewerker wordt belangrijker. De preventiemedewerker gaat meer samenwerken met de arbodienstverlener en de bedrijfsarts;
  • Preventief spreekuur: elke werknemer heeft het recht anoniem een bedrijfsarts te bezoeken om zijn gezondheidstoestand in relatie tot het werk te bespreken. Als werkgever moet u uw werknemer wijzen op dit recht;
  • Second opinion: een werknemer die twijfels heeft over het advies van de door werkgever ingeschakelde bedrijfsarts heeft het recht een second opinion aan te vragen. Ook dit recht moet een werkgever aan de werknemer kenbaar maken;
  • Vrije toegang werkvloer: de bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer en daarmee tot het bedrijf van een werkgever;
  • Basiscontract arbodienstverlening: werkgevers zijn verplicht een basiscontract met een arbodienstverlener af te sluiten waarin de minimale afspraken omtrent de arbodienstverlening worden vastgelegd. Dit basiscontract moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen;
  • Sanctiemogelijkheden Inspectie SZW: de Inspectie SZW krijgt ruimere sanctiemogelijkheden wanneer de regels uit de Arbowet niet worden nageleefd.

Nog geen overeenkomst met een arbodienst gesloten? Geen paniek, want je hebt tot 1 juli 2018 de tijd om dit te regelen. Nieuwe contracten die na 1 juli 2017 worden afgesloten moeten meteen voldoen aan de wettelijke vereisten. De Inspectie SZW gaat met ingang van 1 juli 2018 controleren of er een basiscontract aanwezig is. Zo niet, dan zal er een boete worden opgelegd.

Heb je vragen over wat je moet doen om aan de nieuwe Arbowet te voldoen en hoe jij je verzuimbeleid en verzuimreglement kunt aanpassen? Bel of mail gerust met arbeidsrecht advocaat Sarah Zoer!

 

 

Ook interessant