29-06-2017

Wet Cliëntenrechten: werk aan de winkel voor zorgaanbieders!

Afgelopen dinsdag liet demissionair minister Schippers weten dat de Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens op 1 juli 2017 in werking treedt. Inderdaad, dat is al komende zaterdag! De wet brengt veranderingen met zich mee voor wat betreft de rechten van patiënten (cliënten) en plichten van zorgaanbieders. Niet alle verplichtingen uit de wet gelden al vanaf zaterdag: sommige onderdelen gelden pas over drie jaar. In deze blog ga ik in op de wijzigingen die vanaf zaterdag gelden. Het is niet zo dat alleen zorgaanbieders hierop alert moeten zijn; ook ICT-partijen die hun diensten aanbieden in de zorg moeten op de hoogte zijn van de nieuwe wet, zodat zij hun klanten, de zorgaanbieders, de best mogelijke service kunnen bieden.

 

De Wet Cliëntenrechten is bedoeld om de positie van patiënten te verbeteren en schept de randvoorwaarden waaronder medische gegevens veilig en elektronisch mogen worden uitgewisseld of ingezien. Deze verbetering gebeurt op drie manieren. Om te beginnen door betere bescherming van de privacy van patiënten. Daarnaast krijgt de patiënt meer rechten op inzage in zijn medische gegevens en ten slotte krijgt hij meer regie over deze gegevens.

Wat verandert er nu concreet voor zorgaanbieders en wat moeten zij doen om vanaf zaterdag te voldoen aan de nieuwe wetgeving?

Allereerst wordt de informatievoorziening richting de patiënt (nog) belangrijker. Het wordt verplicht om de patiënt te informeren over de betekenis van elektronische gegevensuitwisseling en de wijze waarop hij zijn bijbehorende rechten kan uitoefenen. Ook moet hij geïnformeerd worden over de werking van het digitale uitwisselingssysteem en over welke zorgaanbieders aangesloten zijn op dat systeem. Het is namelijk zo dat niet alle partijen die bij de zorgverlening betrokken zijn, toegang mogen hebben tot het elektronisch uitwisselingssysteem. Zo mogen onder de nieuwe wet zorgverzekeraars, keurings- bedrijfs- en verzekeringsartsen geen toegang tot medische patiëntgegevens krijgen via zulke systemen. Sluit een andere zorgaanbieder zich ook aan op het systeem? Dan moet dit de patiënt verteld worden.

Daarnaast blijft het vereiste bestaan dat zorgverleners expliciete toestemming nodig hebben van hun patiënt om diens medische gegevens via het elektronische uitwisselingssysteem te mogen delen met andere betrokken zorgverleners. Dit vereiste zal over drie jaar uitgebreid worden.

 

In een notendop komt het erop neer dat de patiënt uitgebreid geïnformeerd moet worden over het elektronisch uitwisselen van zijn medische gegevens met andere zorgverleners en dat daarnaast het verkrijgen van zijn uitdrukkelijke toestemming voor het uitwisselen (nog steeds) vereist is. Doordat er veel werk op zorgverleners af komt, treden andere verplichtingen uit de wet pas in werking op 1 juli 2020. Zorgverleners moeten eerst aan de slag met de wijzigingen die nu doorgevoerd moeten worden om de privacy van patiënten te waarborgen. De Rijksoverheid maakte hierover ook een handige brochure.

Heb je een vraag of een opmerking over de Wet Cliëntenrechten? Bel of mail ons gerust!

Ook interessant

KVK: 01140349 BTW-nummer: 801625439B01