Besparen op WOZ-aanslagen

Bij menig belastingplichtige valt aan het einde van deze maand of eind februari de WOZ.-beschikking weer op de deurmat. Het loont absoluut om deze kritisch  te (laten) beoordelen. Het volgende voorbeeld uit de praktijk toont dit genoegzaam aan.

Een belastingplichtige investeerde in de afgelopen jaren ruim €100 miljoen in een nieuwe fabriek. De heffingsgrondslag voor de OZB werd vastgesteld op een bedrag ad € 50 miljoen, hetgeen ten opzichte van het in totaal geïnvesteerde bedrag uitermate redelijk leek. De opgelegde aanslagen van ruim €400.000 lagen echter toch wel boven de pijngrens.

Om die reden werd mij gevraagd toch eens een onderzoek in te stellen naar de juistheid van de aanslagen. Nader onderzoek leerde dat inderdaad sprake was van een prachtige hightech fabriek waarin kosten nog moeite waren gespaard. Abusievelijk waren echter ook alle installaties tot de heffingsgrondslag gerekend. In goed overleg met de betreffende gemeente werd om die reden de heffingsgrondslag teruggebracht van €50 miljoen tot nog geen €12,5 miljoen. Voor de vennootschap leverde dit een besparing op van ruim €300.000 per jaar. De aanslagen over de afgelopen jaren stonden uiteraard onherroepelijk vast.

Het verzoek tot ambtshalve vermindering van de aanslagen werd echter voor 3 jaar gehonoreerd. Het hoeft ongetwijfeld geen betoog dat je aan een besparing van bijna €1.3 miljoen een uiterst dankbare klant overhoudt. In de komende weken komen de WOZ-beschikkingen weer. Hou ze kritisch in de gaten.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze blog? Mail of bel gerust met Hans de Willigen (dewilligen@rein.nl / 06 15 85 14 02).

deWilligen@rein.nl 06 15 85 14 02
Delen: