04-06-2019

Boetes voor webwinkels Coolcat en Bever toch geschrapt

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven schrapte onlangs de aanzienlijke boetes die door de ACM aan webwinkels Bever en CoolCat waren opgelegd. De boetes hadden te maken met de informatieplicht op de website voor consumenten en de terugbetalingsverplichting na ontbinding en het retourneren van online aankopen. De ACM had volgens de rechter geen handhavingsbevoegdheid aangezien de webwinkels niet voorafgaand aan het opleggen van de boetes waren gewaarschuwd. Daarnaast waren de boetes gebaseerd op wetsbepalingen die destijds nog niet voor webwinkels golden. De webwinkels verzetten zich tegen de handhaving door de ACM en kregen gelijk bij het hoogste rechtscollege.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt zich onder andere bezig met de bescherming van consumenten. In samenwerking met de Consumentenbond worden regelmatig steekproeven verricht die misstanden aan het licht moeten brengen. De ACM heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking, variërend van het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst tot het opleggen van aanzienlijke boetes bij geconstateerde overtredingen van de wet. Van deze laatste bevoegdheid maakte de ACM in september 2016 gebruik. Webwinkels Bever en CoolCat kregen boetes van € 198.000,- en € 220.000,- opgelegd. De boetes werden opgelegd omdat de webwinkels op hun websites geen volledige informatie hadden vermeld of niet (tijdig) aan consumenten hun geld en retourkosten terugstortten na ontbinding van de online gesloten koopovereenkomst.

De webwinkels hadden een procedure gestart bij de rechtbank en zijn daarna in hoger beroep gegaan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven om de boetes te laten schrappen. Zij voerden aan dat de ACM geen boete op had mogen leggen omdat de wettelijke informatieverplichting pas vanaf 19 juni 2015 gold voor webwinkels, terwijl de boetes waren opgelegd ten aanzien van overtredingen vóór 19 juni 2015. Ook deden de webwinkels een beroep op het verbod van willekeur en het gelijkheidsbeginsel en kregen daarin gelijk. Volgens het College van Beroep voor het Bedrijfsleven handelde de ACM in strijd met het verbod van willekeur en het gelijkheidsbeginsel nu 40 andere webwinkels wél eerst waren gewaarschuwd, maar deze twee webwinkels niet. De waarschuwing biedt een onderneming de gelegenheid zijn website aan te passen om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Door Bever en CoolCat niet te waarschuwen heeft de ACM zonder verklaarbare reden afgeweken van haar eigen beleid.

De opgelegde boetes zijn in deze zaak geschrapt, maar de verplichting voor webwinkels om te voldoen aan dwingende bepalingen van consumentenrecht staat buiten kijf. Het is verstandig je webwinkel te controleren om te beoordelen of je voldoet aan de wet. Wil je hulp of advies over de wettelijke verplichtingen van een webwinkel? Neem dan vrijblijvend contact op door te bellen of mailen naar Laura Pentenga.

Ook interessant

Wanbetalers: hoe kom ik er van af?

Wanbetalers: hoe kom ik er van af? Bijna iedere ondernemer heeft er een hekel aan: wanbetalers achter de broek aan zitten. Je ontkomt er nooit voor